Práce a rodina

Jaké by to bylo,

Jaké by to bylo, kdyby zdraví a závazky byly stejně důležité? Pak byste pracovali u zaměstnavatele, pro kterého je důležité dosáhnout rovnováhy mezi prosperitou zaměstnanců a společnosti.

Kultura společnosti DELTA je založena na spolupráci, uznání a vzájemné důvěře. Protože průběžně posuzujeme naše hodnoty, jsme citlivější vůči lidem v naší společnosti. Již před lety se u nás zrodil nápad zjišťovat potřeby zaměstnanců týkající se rovnováhy pracovního a osobního života a činit uvážené kroky k zajištění nastavení rovnováhy mezi těmito dvěma světy. Spokojení, zdraví, vynalézaví a motivovaní zaměstnanci pro nás představují největší potenciál a dávají smysl naší práci.

V rámci našeho programu na zajištění rovnováhy mezi pracovním a osobním životem máme zavedena následující opatření:

  • Soustavné rozvíjení firemní kultury společnosti DELTA
  • Průzkumy mezi zaměstnanci
  • Opatření na podporu zdraví, jako jsou například zdravé organické obědy nebo nabídka sportovních aktivit
  • Programy pokročilého vzdělávání v rámci DELTA Academy na podporu profesních, sociálních a osobních dovedností
  • Stálá nabídka mentoringu pro nové kolegy v naší společnosti
  • Upevňování přeshraniční spolupráce, např. formou lekcí angličtiny a mezinárodních školení
  • Týmové akce i pro zaměstnance na mateřské dovolené nebo odcházející zaměstnance
  • Rodinný DELTA den
  • Projekt na podporu genderové rovnosti a rozmanitosti

„Rovnováha mezi pracovním a rodinným životem funguje skvěle. Když máte děti, můžete si život plánovat jen omezeně dopředu. Jsem ráda, že mí supervizoři i kolegové pro to mají pochopení. Díky přístupu společnosti DELTA a s pomocí flexibilního time managementu se mi podařilo vrátit zpět do práce úžasně snadno, a dokonce se mi daří odpracovat více hodin, než jsem původně doufala.“

Ursula Fürstler, asistentka supervizora výstavby

„Ve společnosti DELTA můžete rodinný život – v mém případě se dvěma dětmi – kombinovat s prací velmi dobře. Manažeři mají pochopení pro rodinné záležitosti a společně vždy najdeme vhodné řešení, jak skloubit úlohu rodiče s pracovními povinnostmi. Již samotný systém flexibilní pracovní doby nabízí dostatečnou podporu.“

Nina Guttenberger, týmová asistentka

News

10. září 2020

Umíme projektovat moderní městské bydlení: předání 250 bytů navzdory pandemii

Rezidenční komplex Schichtgründe se nachází ve 21. okrsku města Vídeň a byl zvolen za oblast budoucího rozvoje města Vídeň. „Všechny bytové domy splňují požadavek města Vídně, a sice realizaci extenzivní zelených střech na nově vzniklých domech.“...

Mehr

10. září 2020

Projektový management DELTA pro nemocnici, kde platí, že lidský přístup a preciznost je nejlepší lék

Od roku 2014 do jara 2019 prošla nemocnice sv. Josefa ve Vídni četnými proměnami. Za jejich stavebními úpravami, rekonstrukcí a přestavbou stála v roli projektového managera DELTA....

Mehr

09. září 2020

Moderní kancelářské centrum Spaces Kyiv Maidan Plaza na Ukrajině získalo ocenění „Coworking roku“

28. února proběhlo v hotelu Hilton v ukrajinském Kyievě vyhlášení cen CP AWARDS 2020. Vítězové byli nominováni do 19 kategorií, včetně zástupců z oblasti komerčních, rezidenčních a hotelových nemovitostí....

Mehr