BHAK News DELTA

DELTA zavádí systém BIM do plánování svých stavebních projektů

Erik Stevanovic

Informační model budovy je inteligentní proces vytváření a správy dat o budově během celého jejího životního cyklu. Erik Štefanovič o systému BIM, který DELTA již od loňského podzimu aktivně zahrnula do způsobu plánování a projekce svých stavebních projektů o této platformě říká: Systém BiM mění projektovou dokumentaci na jeden velký detailní, interdisciplinární souhrn informací. Vzniká tak jeden propojený dokument, který již svou podstatou nutí všechny spolupracovat. Building information modeling se stává velmi aktuálním trendem i na poli českého stavebnictví a sám Štefanovič potvrzuje: „Sami jsme zaznamenali zájem od investorů o to, aby byly stavební projekty realizovány v platformě BIM. Investoři totiž sami začínají mít zájem o to, aby příprava projektu byla skutečně promyšlená a projekt vznikal souhrou všem dotčených řemesel. Připravovat projekt v tomto 3D modelu umožňuje mimo jiné mnohem snáze a dříve odhalit problémy, chyby i případné kolize. Systém BiM mění pojem projektová dokumentace na jeden velký detailní, interdisciplinární souhrn informací, které užívají jak projekční, tak i realizační firmy. Vzniká tak jeden propojený dokument, který již svou podstatou nutí všechny spolupracovat. Právě kvalitní spolupráce je základem úspěchu každého stavebního projektu“.

Zásadní proměna v systému spolupráce
U nasazení software BIM jde o určitou změnu v myšlení v pracovních postupech a návycích, jež v podstatě vedou k nové metodice práce – ideálně spolupráce všech v reálném čase na jednom modelu budovy. Pokud se navíc podaří vytvořit kulturu spolupráce založenou s cílem společného úspěchu, pak se tento cíl skutečně dostaví. „V dnešní době není prostor pro chyby. BIM napomáhá snižovat riziko omylů, komunikačních šumů, technických chyb a podobně. Neopomenutelnou výhodou pro investora navíc je fakt, že po dokončení a slavnostní kolaudaci objektu, mu zůstává kvalitní zdokumentování skutečného stavu objektu. A to je vzhledem k délce životnosti budov velké plus“, doplňuje Štefanovič.