BHAK News DELTA

DELTA oslavila 25 let na českém trhu

oficiální zahájení programu_DELTA 25.let_small přiblížená

Kaple Sacre Coeur v Praze – oficiální zahájení oslavy DELTA 25 let v ČR

Ve čtvrtek 20. září v podvečerních hodinách se v prostorách romantické kaple Sacre Coeur v Praze uskutečnil výjimečný večer na oslavu 25 let společnosti DELTA. Posláním večera byla oslava 25 let působení jedné z osmi dceřiných firem rakouské skupiny DELTA na českém trhu. Slavnostní akce se zúčastnilo přes 200 klientů, partnerů, zaměstnanců a zástupců odborné veřejnosti, kteří přišli firmě DELTA blahopřát.

Slavnostním večerem hosty provázela v českém jazyce Anička Beránková a v německém jazyce Petr Kumpfe. Oba moderátoři mají z rozhlasu a z moderací slavnostních akcí nemalé zkušenosti, a to jak v Čechách, tak v zahraničí. Celý večer byl zahájen oficiální částí, kde zástupci DELTA společně krátce zavzpomínali na rok 1993 a spolu s hosty si připomenuli významné události a atmosféru tohoto roku, jak ve společnosti, tak také na českém trhu.

Erik Štefanovič_jednatel DELTA ČR_2_small

Erik Štefanovič – jednatel DELTA Česká republika

Tuto část zpestřily osobní vzpomínky na začátky české DELTY, o které se s publikem podělil přímo jeden ze zakladatelů firmy DELTA, Wilhelm Greiner, spolu s českým jednatelem Erikem Štefanovičem.

zakladatel DELTA_Wilhelm Greiner_proslov na pódiu_small

Proslov jednoho ze zakladatelů společnosti DELTA – Wilhelm Greiner

Druhý blok oficiálního programu DELTA věnovala ukázce toho, jaká je DELTA dnes, jak se skutečně za uvedené čtvrtstoletí společnost změnila a vyrostla ve společnost se 180 zaměstnanci působící ve čtyřech zemích Evropy. Na své začátky a toto období na pódiu zavzpomínal český prokurista Zbyněk Kovář. Poslední blok oficiální části věnovaný budoucnosti prezentoval mluvčí celé skupiny firem DELTA Wolfgang Kradischnig, jež nastínil základní výzvy, které před firmou DELTA do budoucna nejen v česko-slovenském stavebnictvím stojí a jakým směrem bude DELTA kráčet dál.

Top management_skupiny DELTA_2_small

Top management skupiny firem DELTA – Wolfgang Kradischnig (druhý zleva)

Během večera hosty provázel k tanci a poslechu saxofonista René Junior a dámské smyčcové trio Trio Nobles. Svým uměním kouzel, iluzí a čar pobavil hosty také iluzionista Radek Bakalář.

kaple Sacre coeur_200 hostů_oficiální část programu_small

Hosté oslavy 25. výročí DELTA na českém trhu

Celým večerem se nesla příjemná atmosféra, která pro mnohé z hostů pokračovala také druhý den, v pátek 21. září. Na tento DELTA zorganizovala pro své hosty prohlídku starobylé Prahy ukončenou projížďkou po Vltavě.

projíždka starobylou Prahou_loď CZECHIA2_small

Projížďka po Vltavě starobylou Prahou – Karlův most

VIDEO z oslavy zde