BHAK News DELTA

Velký odkaz pro příští generaci: Wilhelm Greiner jde do důchodu

Wilhelm-Greiner-2

Wilhelm Greiner je jedním ze spoluzakladatelů skupiny DELTA, která začínala ve Welsu v malém jako podnik se třemi muži a v mezidobí se rozvinula v mezinárodní skupinu podniků s pracovišti ve Vídni, Welsu, Salzburgu, Hagenbergu, Fischamendu, Třebíči, Kyjevě, Lembergu, Praze a Bratislavě.

 U DELTY se konala v září oslava zvláštního druhu: zakladatel firmy a jednatel Wilhelm Greiner se stáhl z funkce jednatele holdingu. Předání proběhlo ve Welsu a ve Vídni slavnostně a Weilhelm Greiner byl obklopen svými kolegy, spolupracovníky a rodinou.

Wilhelm Greiner zahájil svou kariéru vzděláním ve vyšším technickém učení (HTL) v Mödlingu. Vždy mu bylo jasné, že stavění a technika i cesta do samostatnosti jsou pro něj tou správnou cestou. Po prvních zkušenostech ve statice a projektování absolvoval také zkoušku na stavebního mistra. Pak dostal šanci realizovat pro bratry Drugowitschovy projekty a pracovat tak také v podnikatelské oblasti. Po 10 letech se díky svému nadšení a obětavosti stal se souhlasem obou svých partnerů spoluvlastníkem a zůstal u firmy DELTA dodnes.

Slavnostní rozloučení s Wilhelmem  Greinerem v rakouském městě Wels

Slavnostní rozloučení s Wilhelmem Greinerem v rakouském městě Wels

Založení podniku nestálo jen na třech mužích, ale především na důvěře. To je hlavní kompetence, kterou se DELTA vyznačuje a podle níž se díky respektu a otevřené kultuře založené na feedbacku žije. Wilhelm Greiner sázel během 40 let úspěchu podniku především na schopnosti svých spolupracovníků a tím DELTU průběžně dále rozvíjel.

„Jsem člověk, který chce vědomosti dávat dál“

Toto se podnikateli podařilo, může se ohlédnout za svou úspěšnou kariérou a bez starostí nyní předat odkaz další generaci vedoucích pracovníků. Tu tvoří jeho synové David a Dieter Greiner, a dále Andreas Dopplmair, Wolfgang Gomernik, Ingo Huber, Wolfgang Kradischnig, Konrad Scheibl, Erik Štefanovič a Rudolf Stürzlinger, kteří se dělí o úkoly na různých pracovištích a v různých službách.

Dřívější funkci Wilhelma Greinera jako jednatele firmy Delta Projektconsult Wels převezme od nynějška Ingo Huber a bude ji vykonávat kromě své funkce jako jednatel firmy Delta Baumanagement spolu s Dieterem Greinerem.

Po svém studiu stavebnictví a hospodářství na technické univerzitě Graz začal Ingo Huber v roce 1998 u firmy DELTA jako zaměstnanec ve stavebním managementu. Poté, co se nejprve stal společníkem a pak prokuristou, převzal v roce 2010 spolu s Andreasem Dopplmaierem také vedení firmy DELTA Baumanagement. K jeho nejúspěšnějším projektům patří lázně Eurotherme, ekonomická univerzita Vídeň a Wimmer Medien v Linzu, nedávno dokončený projekt Multikraft a mnoho dalších.