BHAK News DELTA

DELTA na konferenci BEZPEČNĚ SPOLU 2020

Conference SAFE AND TOGETHER_DELTA CZ_Marcel Mašek

Ve dnech 6. – 7.2.2020 se v prostorách Maximus Resortu konala konference BEZPEČNĚ SPOLU na téma PROJEKTOVÝ SAFETY MANAGER. Také letos byla DELTA odborným partnerem této konference a vystoupila s přednáškou na téma: Projektové řízení stavby z pohledu projektového manažera, vliv komunikace na týmovou spolupráci při realizaci.

Projektový manažer Marcel Mašek ve svém bloku velmi detailně všem účastníkům včetně potenciálních investorů vysvětlil rozdíl při realizaci stavebního díla formou Design-bid-build s generálním dodavatelem a formou Construction Management, tedy realizaci díla s více zhotoviteli. Na názorných příkladech vysvětlil výhody a nevýhody jednotlivých forem řízení a náročnost koordinace při realizaci stavebního projektu zvoleným způsobem včetně mnoha příkladů a referencí z mezinárodního prostředí.

Projektový management DELTA je právě v ČR při řízení stavebních projektů zejména v oblasti průmyslových a administrativních budov proslulý a pyšní se i mnoha úspěchy na poli bytové výstavby, objektů pro nakupování, vzdělávání, kulturu či z oblasti hotelnictví, relaxace a wellness.

Hlavní část svého příspěvku věnoval Marcel Mašek projektové kultuře, kde zdůraznil partnerskou a férovou projektovou kulturu na projektech DELTA a prosazování principu stavby v týmu, která je v československém prostředí zatím málo běžná a která přináší investorům díky startovacím a průběžným workshopům ve fázi projektových příprav i samotné realizace vyšší kvalitu díla a úsporu nákladů.

Konference je pořádána pod záštitou celoživotního vzdělávání ČKAIT a Fakulty stavební ČVUT Praha. Dvoudenní akce, které se zúčastnilo cirka 150 osob byla zakončena v pátek 7. února slavnostním společenským večerem. Cílem připravované konference bylo především zaměřit se na prevenci rizik na staveništi, komunikaci a spolupráci jednotlivých účastníků ve výstavbě, zejména na spolupráci koordinátora BOZP na staveništi spolu s projektovým manažerem řídícím výstavbu. V neposlední řadě také na kulturu spolupráce v projektovém týmu, neboť se ukazuje, že směrodatnou roli hraje manažerské řízení stavby i na úseku BOZP.

Samotná DELTA získala v nedávné minulosti za svůj přístup k řízení a koordinaci výstavby výrobního závodu ENGEL v jihočeských Kaplicích významné ocenění 1. místo v soutěži BEZPEČNÁ STAVBA EU 2016.

Conference SAFE AND TOGETHER_DELTA CZ_project culture_kulture of kooperation in team_Marcel Mašek