BHAK News DELTA

DELTA podpořila charitativní projekt „Úsměv jako dar… aby každé dítě mělo rodinu“

úsměv jako dar_generální partneři_DELTA

Skupina firem DELTA již mnoho let namísto obvyklých vánočních dárků pro partnery a klienty věnuje finanční dar na vybraný charitativní projekt. V letošním roce DELTA zvolila projekt slovenské organizace ÚSMĚV JAKO DAR, jejíž hlavním mottem je „aby každé dítě mělo rodinu“.

DELTA svojí podporou tohoto projektu chce upozornit na fakt, jak důležitou roli hraje rodina, a že skutečně považuje za velmi stěžejní pro společnost a budoucí generaci vytvářet pro děti možnosti a příležitosti, aby mohly vyrůstat ve funkční rodině. Ať už je tato rodina vlastní nebo forma náhradní rodiny či ve formě osvojení či pěstounství.

Aktivity a činnost této organizace nekončí pouze vyhledáním řádné rodiny pro dítě, ale organizace ÚSMĚV JAKO DAR jde mnohem hlouběji a rozvíjí rodičovské zručnosti náhradních rodičů, schopnosti rozpoznávání potřeb, emocí a pocitů u osvojených dětí, rozvíjení a posilování vlastní identity dětí. Skupina firem DELTA působí aktivně ve čtyřech zemích Evropy a jednou z nich je právě Slovensko, kde v letošním roce uspořádala v Bratislavě vánoční oslavu s rozmanitým programem pro své zaměstnance. Výběr této lokality pro realizaci společných aktivit zaměstnanců DELTA je příčinnou, proč letošní charitativní pomoc směřovala právě na Slovensko.

14. listopadu již proběhlo natáčení charitativního koncertu, který odvysílá slovenská státní televize RTVS přesně na Štědrý den 24.12.2019. Načasování je skvělé, neboť všichni asi cítíme, že právě období Vánoc je ta správná doba umět zpomalit a pomoci těm, kteří neměli štěstí a dát jim svojí pomocí šanci na lepší budoucnost.

Více informací o projektu ÚSMĚV JAKO DAR naleznete zde: https://www.usmev.sk/

usmev ako dar