BHAK News DELTA

DELTA přednášela v Jihlavě na semináři Building Information Modeling

BIM konference Jihlava 1

Ve středu 27. března uspořádala Česká komora architektů a inženýrů v sídle Krajského úřadu v Jihlavě další ze svých odborných seminářů určených pro projektanty, architekty a další odborníky z oblasti výstavby, aby zprostředkovala další informace a novinky spojené s plánováním stavebních projektů v BIM.  Jako hlavní host na prezentaci zkušeností z praxe byla pozvána společnost DELTA, jež patří k nejvýznamnějším projekčním kancelářím na Vysočině. Na svých reálných projektech prezentovala návštěvníkům semináře vlastní zkušenosti s plánováním a projektovou přípravou stavebních projektů pomocí Building Information Modeling.

BIM patří v českém stavebnictví k velmi diskutovaným tématům poslední doby. Vzniklo mnoho odborných asociací, spolků a odborných akcí spojených s problematikou zavádění BIM do českých projektů a logicky všechny odborníky zajímá, kdy Česká republika již naskočí na tuto inovativní vlnu v plném proudu za podpory vlády a dotčených úřadů.

Jedním z prezentovaných projektů byl aktuálně připravovaný rozsáhlý projekt pro významného německého investora z oboru automotive, pro nějž DELTA aktuálně v roli generálního projektanta zpracovává projekt ve standardu BIM s využitím časových a nákladových aspektů stavby 4D a 5D.  Na semináři DELTA představila odborné veřejnosti některé osvědčené postupy, provázanost jednotlivých procesů a další pracovní poznatky získané praxí, jež s sebou práce v BIM přináší.

BIM konference Jihlava 2

Hlavním prezentátorem byl Ing. Martin Pejchal – BIM specialista ze společnosti DELTA, který spolu s předsedou ČKAIT Ing. Karlem Vaverkou společně diskutovali i další témata spojená s BIM například zavádění koncepce BIM v České republice, úpravu legislativy spojenou s touto koncepcí, spolupráci resortů na plnění úkolů koncepce BIM, finanční, personální i věcnou podporu zavádění metody BIM ze strany vlády a další otázky k průběhu zavádění tohoto procesu do stavebních projektů, jež byly kladeny samotnými účastníky.