BHAK News DELTA

DELTA úspěšně dokončila Rakouské gymnázium v Praze

Rak.gymnázium_vstup_odpočink.zóna_0327

Projektový management společnosti DELTA opět nezklamal a řízení výstavby nové budovy rakouského gymnázia v Praze v Modřanech dospělo do zdárného konce. Nový školní rok 2015/2016 je tak pro pedagogický sbor i studenty výjimečný, neboť na ně prvního září čekal zcela nečekaný komfort školní budovy, učeben, celodřevěné tělocvičny a dalších částí nového sídla rakouského gymnázia.

Rakouské gymnázium v Praze vzniklo již v roce 1991. Dosud sídlilo v prozatímních či pronajatých prostorech v různých částech Prahy, na konci srpna se konečně vše změnilo a studenti se mohli přestěhovat do nové budovy v Modřanech. Projekt Rakouského gymnázia byl postaven během dvou let. Skládá se z hlavní budovy, tělocvičny, víceúčelového hřiště a běžecké dráhy a zaujímá více než 11 000 m2.

Již při vstupu do školy je cítit, že  při jeho vzniku se pamatovalo na vše, co je pro kvalitní a klidnou výuku studentů zapotřebí. Od rušné ulice dělí areál školy vysoký travnatý val (na jeho vytvoření se využilo zeminy, která vznikla při výstavbě tělocvičny). Přímo u budovy se nachází odpočinkové zóny.

Hlavní budova má tři podlaží a suterén. Propojeny jsou dvěma schodišti a výtahem. V suterénu se nachází technické místnosti a šatny. V přízemí naleznete například reprezentativní aulu, knihovnu s terasou, sborovnu či jídelnu, která je víceúčelová – může sloužit například jako multifunkční sál. V patrech se nacházejí učebny. Velmi dobře jsou vybaveny učebny chemie a biologie. Nechybí chemická laboratoř či počítačová učebna. Stropy v učebnách jsou akustické. Celá budova je vybavena LED osvětlením.

DELTA představovala pro investora především garanci termínu kolaudace a tedy i garanci standardního zahájení plného provozu přesně 1. září 2015.  A to se opět podařilo dodržet.

Činnosti firmy DELTA:
Projektový management
Cost management (řízení nákladů)
Technický dozor investora
Geotechnický dozor
Výběrové řízení na vybavení interiérů
Technická podpora investora

Další detaily k projektu naleznete v sekce Reference v sekci staveb Kultura a vzdělávání.