BHAK News DELTA

Soukromá univerzita Karl Landsteiner

Top-Projektmanagement společnosti DELTA

DELTA je v pracovní skupině s HYPO NOE Real Consult zodpovědná za projektový management v novostavbě soukromé univerzity Karla Landsteinera pro zdravotní vědy v Kremsu – za projekt země Dolní Rakousko. Objednatel usiluje o certifikaci budov DGNB gold v projektu za 25 milionů EUR, kterou rovněž koordinuje DELTA. V minulých dnech byl položen základní kámen.

Projekt musí dodržet požadavky země Dolní Rakousko na efektivnost energií (soupis povinností pro efektivitu energií pro trvale udržitelné využívání energií) a na šetrné zacházení s přírodními zdroji i příslušné působení jako vzor v oblasti dolnorakouských zemských budov. K tomu patří také stavebně ekologická podpora managementu produktů a chemikálií pro zabránění používání škodlivých stavebních materiálů a vytváření zdravého klimatu v prostoru.

„Naším úkolem jako projektového managementu je postarat se o jasnou organizaci projektu a aktivní koordinaci mnoha účastníků na projektu a zajistit předvídavý management nákladů a termínů. Kromě toho se zpracovávají zadávací řízení a pečuje se o sféru objednatele včetně příslušných výkazů“, vysvětluje Dipl.-Ing. Wolfgang Kradischnig, mluvčí skupiny DELTA.