BHAK News DELTA

Nová kultura řízení stavebních projektů

Stavební fórum_Štefanovič_prezentace (1)

Ve středu 23. března se v Andel´s hotel v Praze 5 konal již 15. ročník odborné mezinárodní konference Real Estate Market > Spring 2016. Erik Štefanovič, jednatel společnosti DELTA, prezentoval problematiku projektového managementu při řízení stavebních projektů, efektivní projektovou přípravu a především novou projektovou kulturu stavebních projektů.

Celodenní konference byla rozdělena do čtyř základních diskusních panelů s tématy: Daňové a právní novinky 2016, Smart Cities a projektový management, Marketing v developmentu a závěrečný čtvrtý panel se věnoval tématu Kanceláře – retail – byty v roce 2016. Ve druhém panelu  jehož moderátorem byl Miroslav Svítek, děkan Fakulty dopravní ČVUT, představil architekt Michal Postránecký obdobné zdařilé projekty v rámci Evropy. Také zastupitel městské části Praha 4,  Ivo Vaněk, prezentoval stav   projektu Smart Cities v Praze 4. Téma z pohledu řízení a projektového managementu dále doplnil Erik Štefanovič, který se aktivně věnoval tématu efektivní přípravy, kvalitní realizace a promyšleného řízení stavebních projektů. Své vystoupení zahájil slovy: „K vybudování smart cities je nutné vytvořit také smart projektový tým, tedy přinést do vývoje a realizace stavebních projektů zcela novou týmovou projektovou kulturu“. Dále zdůraznil, že zatímco často v praxi kolem stavebního projektu vzniká více týmů s tzv. mentalitou bojových pilotů, kteří spolu spíše soupeří než spolupracují, tak celá tato atmosféra nedůvěry spíše v důsledku snižuje kvalitu a také naději na úspěch stavebního projektu, neboť jednotlivé strany zbytečně plýtvají energií na řešení sporů.“ 

Nová projektová kultura do českého stavebnictví
Za více než dvacet let praxe v projektovém a stavebním managementu průmyslových budov Štefanovič jasně poukázal na to,  že je nutné zcela změnit myšlení při přípravě nových stavebních projektů, vytvářet novou projektovou kulturu partnerské, týmově orientované spolupráce, kde všechny strany, které se podílí na projektu mají jeden společný cíl. „DELTA se snaží tuto novou pozitivní kulturu aktivně prosazovat do přípravy, vývoje a realizace svých stavebních projektů, jak v Rakousku, tak v Čechách, na Slovensku či na Ukrajině a výsledky vybraných projektů jasně ukazují, že často komplikovaný průběh příprav a realizace projektů různých průmyslových či komerčních budov může probíhat poměrně hladce v motivující týmové projektové atmosféře, kde se velmi snížilo riziko chyb, omylů a nedostatků, a naopak bylo dosaženo dodržení nákladů a termínů a ke spokojenosti investora, především kvality výsledné stavby.“ Slideshow z vystoupení Erika Štefanoviče si můžete prohlédnout zde.

Štefanovič na závěr svého vystoupení účastníkům konference na konkrétním projektu průmyslové haly v jižních Čechách poukázal na nedávnou realizaci startovacího workshopu, kde právě kvalitní projektová kultura, tak jako jasná organizace a spolupráce, rozdělení rolí, definice přání investora, ale také očekávání jednotlivých specialistů z různých oborů, jež se na projektu podílí, jsou základním kamenem pro úspěch stavebního projektu.