BHAK News DELTA

Prestižní ocenění TRIGOS 2019: DELTA mezi TOP 3 v kategorii Iniciativa spolupracovníků

Trigos_DELTA

147 podniků v šesti různých kategoriích se zařadilo mezi uchazeče o prestižní ocenění TRIGOS 2019. DELTA se s nominací v kategorii Iniciativa spolupracovníků zařadila mezi top 3 firmy v této oblasti.

TRIGOS je nejrenomovanější rakouské ocenění za zodpovědné hospodaření a letos se uděluje po šestnácté. Odměňují se firmy, které zaujímají vedoucí roli a jsou zvláštním vzorem pro zodpovědné hospodaření i udržitelnost a přispívají k pozitivní budoucnosti rakouského hospodářství, společnosti a životního prostředí.

Trigos-2019-Wolfgang-Kradischnig

DELTA od svého založení žije podle zásad partnerství a obzvláště v posledních 10 letech vytvořila v celé branži povědomí o tomto způsobu práce. Realizuje udržitelné partnerské projekty a angažuje se v rámci svazů v oblasti přednášek, workshopů, vedení pracovních skupin atd. v Rakousku i mezinárodní oblasti. Nyní stále více používá agilní způsob práce a při plánování i realizaci stavebních projektů používá metodu lean management. Změna na intranet orientovaný na dialog má spolupracovníkům nabízet ještě více interaktivity. DELTA staví člověka do středu plánování a celého stavebního procesu.

 

Hodnoty u firmy DELTA

Tvorba hodnot, udržitelnost a podnikatelské myšlení i podpora společného a rozvoj jednotlivého, to jsou u DELTY hodnoty nejvyšší. Tyto hodnoty jsou sepsané ve „slabikáři“ firmy DELTA a jsou velmi dobře integrované u všech spolupracovníků. Zásadně se vzájemné jednání určuje podle reflexe a feedbacku i aktivní kultury při práci s chybami. Kromě toho jde o zodpovědnost a soudržnost v rámci skupiny DELTA a také o aktivní zapojení zákazníků a partnerů. Tento svět hodnot zákazníci s oblibou označují „duch DELTY“.

 

Firemní kultura DELTA

U DELTY existuje mezinárodní tým, přesahující svou kulturou jednotlivá pracoviště, který se v pravidelných intervalech setkává a vyměňuje si informace. Je garantem toho, že v rámci DELTY ve stavebních projektech, zpracovávaných DELTOU, dochází k rozvoji partnerské projektové kultury. Díky pravidelným firemním akcím celé skupiny DELTA, informačním workshopům, externím školením a transparentní komunikaci je rozvoj kultury v každodenní práci DELTY pevně zakotven. Díky tomu, že DELTA žije podle způsobů partnerského zpracování projektů a díky cílené spolupráci proniká tato kultura i do každé nové kooperace a každého nového stavebního projektu. Tímto způsobem se plynule stále dál realizuje fungující systém.

147 podniků v šesti různých kategoriích se zařadilo mezi uchazeče o prestižní ocenění TRIGOS 2019. DELTA se s nominací v kategorii Iniciativa spolupracovníků zařadila mezi top 3 firmy v této oblasti.

TRIGOS je nejrenomovanější rakouské ocenění za zodpovědné hospodaření a letos se uděluje po šestnácté. Odměňují se firmy, které zaujímají vedoucí roli a jsou zvláštním vzorem pro zodpovědné hospodaření i udržitelnost a přispívají k pozitivní budoucnosti rakouského hospodářství, společnosti a životního prostředí.

DELTA od svého založení žije podle zásad partnerství a obzvláště v posledních 10 letech vytvořila v celé branži povědomí o tomto způsobu práce. Realizuje udržitelné partnerské projekty a angažuje se v rámci svazů v oblasti přednášek, workshopů, vedení pracovních skupin atd. v Rakousku i mezinárodní oblasti. Nyní stále více používá agilní způsob práce a při plánování i realizaci stavebních projektů používá metodu lean management. Změna na intranet orientovaný na dialog má spolupracovníkům nabízet ještě více interaktivity. DELTA staví člověka do středu plánování a celého stavebního procesu.

 

Hodnoty u firmy DELTA

Tvorba hodnot, udržitelnost a podnikatelské myšlení i podpora společného a rozvoj jednotlivého, to jsou u DELTY hodnoty nejvyšší. Tyto hodnoty jsou sepsané ve „slabikáři“ firmy DELTA a jsou velmi dobře integrované u všech spolupracovníků. Zásadně se vzájemné jednání určuje podle reflexe a feedbacku i aktivní kultury při práci s chybami. Kromě toho jde o zodpovědnost a soudržnost v rámci skupiny DELTA a také o aktivní zapojení zákazníků a partnerů. Tento svět hodnot zákazníci s oblibou označují „duch DELTY“.

 

Firemní kultura DELTA

U DELTY existuje mezinárodní tým, přesahující svou kulturou jednotlivá pracoviště, který se v pravidelných intervalech setkává a vyměňuje si informace. Je garantem toho, že v rámci DELTY ve stavebních projektech, zpracovávaných DELTOU, dochází k rozvoji partnerské projektové kultury. Díky pravidelným firemním akcím celé skupiny DELTA, informačním workshopům, externím školením a transparentní komunikaci je rozvoj kultury v každodenní práci DELTY pevně zakotven. Díky tomu, že DELTA žije podle způsobů partnerského zpracování projektů a díky cílené spolupráci proniká tato kultura i do každé nové kooperace a každého nového stavebního projektu. Tímto způsobem se plynule stále dál realizuje fungující systém.

Kandidáti kategorie Zaměstnanecké iniciativy

Kandidáti kategorie Zaměstnanecké iniciativy

 

Celkem bylo v 6 kategoriích nominováno 18 společností

Celkem bylo v 6 kategoriích nominováno 18 společností