BHAK News DELTA

Projekce továrny – praktický workshop plný nápadů

Schauplatz-Fabrikplanung

Společnosti DELTA, Fraunhofer Austria a step2solution uspořádali již podruhé v tomto roce praktický workshop projektové přípravy továrny, který je plný zajímavých nápadů a praxí osvědčených zkušeností.
Na tomto diskusním fóru se setkalo celkem 60 účastníků, což opět podtrhuje velkou popularitu tohoto praktického workshopu, který se uskutečnil poslední listopadový týden v centrále společnosti voestalpine Stahlwelt v Linzi. Rozmanitý program workshopu zahrnoval několik podnětných přednášek k jednotlivým tématům plánování od projekce závodu až po jeho provoz a správu, které vzešly z praxe investorů a projektových manažerů. V rámci diskusních skupin formou World Café byly prezentované různé projekty a touto formou také podporována maximálně možná výměna informací mezi účastníky. Klíčovým vzdělávacím bodem workshopu bylo poukázání na důležitost integrovaného plánování a partnerské projektové kultury pro úspěšné plánování výrobního závodu.

Rainer Edelsbrunner z obchodní agentury Horního Rakouska zahájil program se svojí přednáškou o změně průmyslové lokality Horního Rakouska. Jako klíčový faktor úspěchu lokality byly vyzdvihnuty inovace a investice do výzkumu. Digitalizace, logistika a vzdělávání budoucích odborníků jsou výzvou, které budeme v budoucnosti čelit. „Tam, kde věnují firmy tomuto plánování více času, jsou i nesrovnatelně lepší výsledky.“

Následující přednáška se zaobírala tématem „Integrovaného pozorování plánování závodu z pohledu organizačního rozvoje, systémového plánování a řízení výstavby.“ Wolfgang Kradischnig a Wolfgang Waldhäusl se blíže zaobírali otázkou, co potřebuje optimální plánování závodu. Nejdůležitější komponenty jsou stanovení jasné strategie, dobrý základ systémového plánování a profesionálně řízená výstavba. Segmentace ve strategické oblasti, využívání studií realizovatelnosti ve fázi iniciace, jako i agilita, partnerství a otevřená komunikační kultura v rámci projektového týmu představují důležité aspekty, aby vznikl jeden společný projekt a ne dva oddělené procesy (pro systémovou oblast případně oblast zařízení a pro budovu). „Procesy systémového vývoje fabriky spolu s procesem stavebního plánování a partnerská férová kultura jsou tři pilíře, na kterých pevně stojí úspěšná realizace projektu jež zohledňuje životní cyklus daného objektu“, doplnil k tomuto tématu Štefanovič, jednatel české a slovenské společnosti DELTA Projektconsult, který sám již na mnoha tematických konferencích v Čechách i na Slovensku formu projektového řízení v principu „SMART TEAM“ přednášel.

Schauplatz-Fabrikplanung-in-der-Stahlwelt-in-Linz

Po dvou kolech World Café v rámci „Best Practice“ se účastníci zamysleli nad přednáškou o „Projektové přípravě továrny jako o unikátní strategické šanci – od požadavků klienta po optimální produkci.“ Plánování nového výrobního závodu je specifickou výzvou pro všechny zúčastněné.

Jan Henjes a Andreas Knollmayr to uvedli ve zkratce; „Výrobní závod se neplánuje na pět, ale na dalších 30 let.“ Základní firemní a výrobní strategie jako i profesionální změnový management jsou jen jedním z mnoha aspektů, které jsou proto potřebné. Byla představena následující témata: Důležitost společného cíle, strategie vzájemného propojení na více pracovištích jako i používání ideálního plánování pro nalezení lepších řešení.

Přednáška na téma „Propojení systémového plánování s plánováním budov – od úplného počátku až do konce“ signalizovala ukončení programu. Thomas Sobottka představil efektivní nástroj pro dynamickou 3D simulaci na podporu realizace závodu, který si mohli vyzkoušet i účastníci. Erik Štefanovič z česko-slovenské firmy DELTA představil koncepci řešení konfliktů ve stavebním projektu a na základě reálných příkladů poukázal na to, jak je důležité vyhodnotit časové možnosti, náklady a kvalitu před započetím nové fáze projektu.

Po závěrečném kole byla následně příležitost na vzájemnou diskuzi a networking, což účastníci využili s nadšením.

Organisatoren-der-Veranstaltung-inkl-Speaker

 

Organizátoři včetně Key-Note-Speakera