BHAK News DELTA

Workshop z praxe Jak plánovat továrnu poprvé v Bratislavě

Praxisworkshop-Schauplatz-Fabrikplanung-Bratislava

Po úspěšných akcích „Jak plánovat továrnu – Best Practice od prvního nápadu po úspěšný závod“ v Linci a ve Vídni zorganizovaly DELTA, Fraunhofer Austria, step2solution a TPA dne 26. dubna 2018 v Bratislavě další workshop z této řady akcí. K programu patřily přednášky s impulsy a zprávy o zkušenostech od vedoucích projektů, stavebníků a odborníků i vzájemná výměna informací v rámci World Café. Integrované sledování plánování továrny, employer branding (značka zaměstnavatele) a rámcové daňové podmínky na Slovensku, to byla jen některá z napínavých témat při této akci. Podniky jako je Scheuch a Ekom prezentovaly reálné příklady z praxe.

Po pozdravení hostitele, Erika Štefanoviče z firmy DELTA, se slova chopil Christian Kügerl z Advantage Austria (Rakouská hospodářská komora), který hovořil o investicích na Slovensku a o důležitých faktorech lokality. „Rakousko je druhý nejdůležitější zahraniční investor na Slovensku. Jsme zde velmi silně zapojeni a propojeni“. Wolfgang Waldhäusl ze step2solution a Wolfgang Kradischnig z DELTY představili téma integrovaného projektování továrny z úhlu pohledu rozvoje organizace, systémového plánování a stavebního managementu.

Přitom byla zdůrazněna důležitost, nutnost dostatečně vyjasnit strategické otázky při zahájení projektu a celkový pohled na plánování továrny. Při stavbě továrny se nesmí zapomenout ani na kulturní aspekt. „Hodnotou v sociální interakci je důvěra“, konstatoval Wolfgang Kradischnig. I Wolfgang Waldhäusl zdůraznil: „Při stavbě nové továrny je zapotřebí fundovaný management změn a dobré doprovázení spolupracovníků“.

Klaus Krammer a Peter Ďanovský z TPA Group vysvětlili účastníkům obzvláště rámcové daňové podmínky na Slovensku. „Při stanovení struktury společnosti musíte vždy dát pozor na to, jaké interní cíle podniku (např. dlouhodobé investice) se budou sledovat a dát pozor na to, zda jsou nějaké právní změny“, zdůraznil Klaus Krammer a odkázal na výši odvodů pro sociální zabezpečení, ručení, povinnosti k vedení účetnictví a možnosti dotací. Peter Ďanovský prezentoval nejdůležitější body z daňového práva v souvislosti s daňově optimální strukturou financování při existenci umístění společnosti na Slovensku.

Praxisworkshop-Schauplatz-Fabrikplanung-Begrüßung

Workshop z praxe Jak plánovat továrnu – přivítání v Bratislavě

Jan Henjes z Fraunhofer Austria a Andreas Knollmayr ze step2solutions představili „Plánování továrny jako jedinečnou strategickou šanci – od požadavků zákazníka až k optimální výrobě“. Témata přednášky sahala od spouštěče pro plánování továrny až k postupu a optimalizaci procesů. Andreas Knollmayr vysvětlil, že rozhodnutí, jaká továrna se má postavit, je důležité pro to, aby člověk znal požadavky, a že nové nápady potřebují prostor, čas a systematičnost. Jan Henjes konstatoval, že „se nedá všechno stanovit na začátku, jde o to, se v průběhu procesu společně dostat k řešení“.

Thomas Sobottka z Fraunhofer Austria a Erik Štefanovič z DELTY hovořili o předání systémového plánování do projektování objektu. Thomas Sobottka vysvětlil účastníkům optimalizaci toku materiálu, optimalizaci procesů pomocí value stream designu, a že dynamická simulace může v rámci detailního plánování reálně evidovat komplexní systémy v průběhu času. Erik Štefanovič popsal důležitost předběžné kontroly pozemku a doporučil pro úspěšný projekt pravidelná společná odsouhlasování mezi systémovým plánováním a projektem objektu.

Hovořil při přednášce na téma employer branding i o zvládnutí mezikulturních výzev v projektu: „Při plánování továrny se často setkávají tři různé kultury, spolupracovníci na to musejí být připraveni“. Ralph Sichler vysvětlil, jak je možné spolupracovníky nejen získat, ale také udržet a jak je pro účinek navenek důležitá interní pracovní atmosféra. „Spolupracovníci zůstávají, protože se cítí být spojeni s podnikem a rádi tam pracují“.

U stolů best practice představili stavebníci, vedoucí projektů a odborníci z firem Scheuch, Ekom, Datenpool, TPA, Fraunhofer Austria a step2solution přístup k řešení ze svých projektů a dali podnět k diskusím, výměně informací a otázkám. Po závěrečném kolečku využili účastníci příležitost k dalším rozhovorům a nechali večer doznít u slovenských specialit.

Praxisworkshop-Schauplatz-Fabrikplanung-Bratislava_World-Café_web

World Café diskusní stůl projektu EKOM v Piešťanech

Na některé dojmy z akce se můžete podívat na videu „Jak plánovat továrnu“ v Linci

Zanedlouho bude k dispozici také video z naší akce v Bratislavě!