DELTA Unternehmen

Firemní kultura

Karriere_DELTA_Unternehmenskultur

Jaké by to bylo, kdyby naše firemní kultura vedla k trvale udržitelným funkčním výhodám pro Vás?

Jaké by to bylo, kdybyste pracovali v podnikové kultuře, kde mají všichni plný respekt, vzájemnou důvěru a aktivně spolupracují? Jaké by to bylo, kdyby byla ochota poskytovat pracovní výkony a povědomí o kvalitě neoddělitelně spojeno s Vaší prací? Pak byste pracovali ve společnosti, která pro spolupracovníky vytváří prostředí, založené na stabilním systému hodnot a povědomí o významu stability. Firma DELTA jedná prozíravě, a to se zrcadlí i v našich hodnotách.


Vytvářet hodnoty

znamená pro společnost DELTA

 

 • Vážnost, důvěru a spolehlivost
  Žijeme v prostředí, vytvářejícím hodnoty spolu s našimi zákazníky, partnery a spolupracovníky.
 • Otevřená kultura komunikace plná respektu
  Pečlivě volíme slova, aktivně nasloucháme, hovoříme o konfliktech, hledáme společně řešení a žijeme v čestné kultuře, poskytující zpětnou vazbu.
 • Lidskost
  Vidíme člověka jako jedinečnou osobnost s jeho schopnostmi, dovednostmi a jeho vlastní osobností.

Firemní smýšlení a trvalá udržitelnost:

znamená pro firmu DELTA

 • Odolnost a stabilitu
  Naše jednání je orientované na dlouhodobou existenci podniku. Oceňujeme již vytvořené. Stavíme na našich úspěších a zkušenostech ze včerejška a dneška.
 • Trvale udržitelné a inovační myšlení a jednání
  Dali jsme si za cíl zodpovědně spoluvytvářet budoucnost. Myslíme proto dopředu a zapojujeme možné vlivy našeho jednání do naší práce.

Podpora společného a rozvoj jednotlivce

znamená pro firmu DELTA

V týmu je možné dosáhnout více, než jako jednotlivec. Posilujeme soudržnost a spolupráci v rámci skupiny DELTA i se zákazníky a partnery – k užitku každého jednotlivce.

 • Zodpovědnost a soudržnost … ve skupině DELTA
  Využíváme naše síly tím, že aktivně sdílíme naše znalosti, zkušenosti a zdroje interně i v projektech.
 • Aktivní zapojení … zákazníků a partnerů
  Při myšlení a jednání se orientujeme na společné cíle .
 • Další vzdělávání a další rozvoj
  Stále na sobě pracujeme. Proto firma DELTA podporuje individuální silné stránky a potenciál vedoucích pracovníků i spolupracovníků.
 • Optimalizace nabídky našich služeb
  Pracujeme stále na našich službách – ve prospěch našich zákazníků.
 • Odvaha ke změnám a pokroku 
  Vracíme se k osvědčenému a kombinujeme ho s novinkami. V tomto smyslu rozvíjíme skupinu DELTA trvale udržitelným způsobem a s orientací na budoucnost.
Hilde Untermöhlen

„Moje úkoly jsou velmi různorodé a vyžadují mnoho technického know-how. A přesně to považuji za velmi napínavé. Obzvlášť se mi líbí, že každý den je vzrušující a ode mě jsou stále znovu vyžadována kreativní a technicky možná řešení problémů. To může být na jedné straně velmi namáhavé, ale na druhé straně se to velmi vyplatí. Na své práci u firmy DELTA také velmi oceňuji mnoho možností k dalšímu vzdělávání.“

Dipl.-Ing. Hildegard Utermöhlen
manažerka stavebních projektů ve společnosti DELTA