Wohnpark am Zwinger DELTA Karriere

Stavění a projektování v týmu

Produkte_DELTA_teambau_Panoramawohnen_Steinhaus

Jaké by to bylo, kdyby jistota a hospodárnost zaručovaly úspěch Vašeho projektu?

Stavění v týmu se postará o to, abyste se mohli spolehnout na maximální tvorbu hodnot a jistotu v oblasti nákladů za Váš projekt. Jednoduše proto, že zkušený, sehraný tým nejlepších realizačních firem přísahal na splnění Vašich cílů a potřeb. Tým, v němž každý jednotlivý člen projektu přebírá za Vás zodpovědnost za náklady a úspěch. Stavění v týmu znamená kulturu orientace týmu, férovost, vzájemné oceňování hodnot a důvěru. Kulturu, která vytváří ekonomické stavební procesy.

Díky týmovému duchu se stávají projekty mnohem jednodušší.

Zkušenost ukazuje, že konvenčně realizované stavební projekty neběží nikdy zcela bez problémů. Nedorozumění, chyby v koordinaci a jiné slabé stránky vedou k neproduktivní potřebě diskuse – a v extrémním případě k přechodnému zastavení projektu. S aktivním stavěním v týmu, prevencí proti konfliktům a managementem procesu a předvídavým projektovým managementem jde stavění v týmu zásadně jinou cestou, orientovanou na shodu.

Interdisciplinární know-how pro optimální dosažení cíle

Se stavěním v týmu je DELTA v Rakousku průkopníkem při změně kultury ve stavebních projektech. Tyto změny se týkají zaprvé organizace postupu projektu na základě speciálně vyvinutých fází projektu a zadruhé kultury projektů, které jsou orientované férově a na tým. Stavění v týmu vylučuje egoismus a úsilí po zisku a podporuje společnou účast v projektovém týmu. S ideální organizací procesů a kulturou společných hodnot se stavění v týmu stará o to, aby se potenciál zkušeností a znalostí z různých odborných oblastí spojil v optimální splnění Vašich požadavků.