BHAK News DELTA

KS KOLBENSCHMIDT, Trmice (Ústí nad Labem)

About This Project

Investor:
KS Kolbenschmidt Czech Republic, a.s.

Pod značkou KS vyrábí divize KS Kolbenschmidt písty pro benzínové a vznětové motory v oblasti osobních a užitkových vozidel a celosvětově se v tomto segmentu řadí k nejdůležitějším výrobcům.

Údaje:
Typ stavby: dvoupodlažní výrobně-skladovací hala s třípatrovou administrativní částí
Zastavěná plocha: 5.300 m²
Celková plocha: 8.330 m²
Plánování, projektová příprava: 12 měsíců
Doba výstavby: 9 měsíců
Celkové investiční náklady: 140 mil. Kč (5,18 mil. Eur)

Zvláštnosti:

  • Složité základové poměry v poddolovaném území, nutnost sanovat staré štoly nejasného rozsahu
  • Dvoupodlažní výroba, která klade vysoké nároky na zatížitelnost podlah, rampa pro vysokozdvižné vozíky do 2. podlaží
  • Příprava konstrukcí pro možnost rozšíření výroby do druhého podlaží skladovací a výrobní části
  • Dodatečné zabudování proskleného výtahu do zrcadla schodiště v administrativní části

Činnosti firmy DELTA:
Architektura
Projektový management
Koordinace výběrového řízení na dodavatele stavby
Místní stavební dozor
Autorský dozor
Koordinátor bezpečnosti práce