BHAK News DELTA

Obchodní akademie BHAK/BHAS, Wiener Neustadt

About This Project

Investor
Bundesimmobiliengesellschaft

Základní údaje
Doba výstavby: červen 2010 – prosinec 2011
Brutto půdorysná plocha: 9.763 m²
Asanace staré budovy: cca 17.000 m²
Renovace zachovalé budovy: cca 4.200 m²
Novostavba: cca 4.050 m²
Venkovní plochy: 1.000 m²

Činnosti firmy DELTA

  • Architektura včetně venkovních ploch (p. Hiden, p. Hofwimmer)
  • Statika
  • Výběrové řízení
  • Projekce TZB
  • Stavební fyzika
  • BOZP (plán BOZP a koordinace bezpečnosti na staveništi)