BHAK News DELTA

Školské centrum, Schärding

About This Project

Investor
Bundesimmobiliengesellschaft

Údaje
Doba realizace: červen 2005 – leden 2007
Doby výstavby: 19 měsíců
Podlahová plocha: cca 3.200 m²
Celková plocha: cca 13.800 m²

Činnosti firmy DELTA

  • Statika
  • Projekce TZB
  • Stavební fyzika
  • TDI
  • BOZP (plán BOZP a koordinace bezpečnosti na staveništi)
  • Řízení projektu