BHAK News DELTA

Ekom, Piešťany

About This Project

Investor: EKOM spol. s.r.o.

Údaje:
Typ stavby: 3 patrová administrativní budova s parkovacím domem
Architektonická studie: 08/2016
Fasáda: Celoprosklená fasáda s přiznanými pohledovými betonovými konstrukcemi, objekt s vnitřním átriem a živou zelení
Doplňkové prostory: oddychové a sdružovací zóny, kuchyňky, fitness prostor, školící a prezentační prostory
Projekční činnosti: 8/2016 – 12/2016
Projekce: BIM (profesemi architektura, stavební konstrukce, statika)
Termín výstavby: 4/2017 – 1/2018 (10 měsíců)
Užitková plocha administrativní budovy: 1713,07 m2
Počet parkovacích míst: 90

Zvláštnosti:

  • Objekt je řešený jako ultra-nízkoenergetická budova připravený na celkové využití obnovitelných zdrojů energie
  • Využití přírodních či recyklovatelných povrchových materiálů (koberce, podlahy)
  • Nabíjecí stanice pro elektromobily v parkovacím domě
  • Projekce v BIM

Naše činnosti:

  • Architektura budovy
  • Projekt interiéru
  • Projekční činnosti ve standardu BIM
  • Výběr zhotovitelů stavby
  • Stavební management a koordinace výstavby
  • Technický dozor investora a autorský dozor