BHAK News DELTA

METRO, Žilina

About This Project

Investor:
METRO Properties Slovakia s.r.o.

Základní údaje:

 • Typ stavby: velkoobchodní centrum nákupního řetězce
 • Doba výstavby: 6 měsíců
 • Prodejní plocha objektu: cca 6 300 m²
 • Skladovací plocha a pomocné prostory: 3 200 m²
 • Celkové investiční náklady: 12 mil. Kč

Zvláštnosti:

 • Realizace objektu i navzdory krutým klimatickým podmínkám při dodržení sjednaného termínu a rozpočtových nákladů
 • DELTA přispěla k vybudování celkem 11 distribučních platforem MAKRO v České republice a 5 platforem METRO na Slovensku

Činnosti firmy DELTA:

 • Projektový management
 • Výběrové řízení
 • Řízení nákladů (cost management)
 • Místní stavební dozor