KH-BHS-Ried Kontakt DELTA

Více informací o konkrétních tématech naleznete v následujících článcích:

 • Červenec 11, 2016 Důraz na soulad zaměstnání a rodinného života klade DELTA

  Sladění zaměstnání s rodinným životem bylo nutností vždy. Teprve nedávno se ovšem na to zaměřila pozornost, protože se tato skutečnost nyní stala opravdu vědomou. Člověk nemůže fungovat pouze pro své zaměstnání a rovněž ne pouze pro svůj osobní život – složitost činí život životem a může zde obstát pouze komplexní přístup. Jedno začalo být jasné: pouze motivovaní lidé mohou dát věci do pohybu a dosáhnout…více viz PDF

  stáhnout
 • Červen 20, 2016 Dům pro život

  Spolupráce týmu společnosti Arge DELTA jako generálního projektanta s architektonickou kanceláří AllesWirdGut přinesla na stavební parcele D9 pět objektů se sto sedmdesáti byty a sedmi obchody. Erik Štefanovič, jednatel a mluvčí firmy DELTA ČR a SK, zdůrazňuje soustředění na to, co je skutečně důležité, přičemž výzvou byl…více viz PDF

  stáhnout
 • Duben 15, 2016 DELTA zavádí BIM do plánování stavebních projektů

  Erik Štefanovič o systému BIM, který DELTA již od loňského podzimu aktivně zahrnula do způsobu plánování a projekce svých stavebních projektů o této platformě říká: „Systém BIM mění projektovou dokumentaci na jeden velký detailní, interdisciplinární souhrn informací. Vzniká tak jeden interaktivní model budovy, který již svou podstatou nutí všechny spolupracovat". Building information modeling se stává velmi aktuálním trendem i na poli českého stavebnictví a sám Štefanovič potvrzuje…více viz link

  stáhnout
 • Březen 17, 2016 Proces přesídlení kanceláří s cukrovinkami – Mondelez, Bratislava

  Korporátní design firmy Mondelez je velmi barevný. Nelze se divit, jde o společnost, která produkuje různé cukrovinky a další potraviny. Architekti společnosti DELTA proto měli za úkol použít sedm různých výrazných barev. Vyřešili to jasnou převahou bílých ploch a barevnými detaily. Barvy tak fungují jako naváděcí systém – orientaci v administrativním sídle tak naznačuje…více viz PDF

  stáhnout
 • Listopad 25, 2015 Proč nepodcenit rizika a nechat si celý proces přesídlení firmy řídit profesionálně?

  Díky tomu, že většina firem řeší proces přesídlení firmy jedenkrát či dvakrát za celou dobu své existence, může tento komplikovaný proces zbytečně podcenit a místo toho, aby z této změny sídla získala pro firmu a své zaměstnance výhody, naopak se může celý proces nepříjemně zkomplikovat či prodražit. “Je třeba si uvědomit, že skutečným prvotním impulsem, proč hledá firma nové prostory pro svoji činnost je v první řadě zlepšit chod své firmy, získat …vice viz link

  stáhnout
 • Říjen 24, 2015 Přemýšlíme jako stavaři, ale počítáme jako investoři

  O bohatých zkušenostech, jak je důležité být pro investora partnerem a na čem si společnost DELTA Projektconsult zakládá, jsme se zeptali jednatele společnosti pana Erika Štefanoviče.

  stáhnout
 • Říjen 7, 2015 DELTA úspěšně dokončila výstavbu Rakouského gymnázia v Praze

  Projektový management společnosti DELTA opět nezklamal a řízení výstavby nové budovy rakouského gymnázia v Praze v Modřanech dospělo do zdárného konce. Nový školní rok 2015/2016 je tak pro pedagogický sbor i studenty výjimečný, neboť na ně prvního září čekal zcela nečekaný komfort školní budovy, učeben, celodřevěné tělocvičny a dalších částí nového sídla rakouského gymnázia…více viz link

  stáhnout
 • Srpen 30, 2015 DELTA je partnerem nejen při výstavbě

  Třebíčská DELTA Projektconsult poskytuje komplexní službyv oblasti pozemního stavitelství. Má za sebou mnoho zajímavých realizací, za které získala za uplynulý rok poměrně dlouhou řadu nejrůznějších ocenění. Podrobnosti k jednotlivým oceněním nám prozradil Erik Štefanovič, jednatel třebíčské DELTY…více viz PDF

  stáhnout
 • Červen 1, 2015 Koncepce pracovního prostředí ovlivňuje výkonnost zaměstnanců

  Pracoviště by mělo být vždy koncipováno promyšleně tak, aby umožňovalo soustředění na vlastní individuální práci a zároveň také dávalo dostatek prostoru na práci týmovou. V prvém případě musí architekt detailně pochopit klienta, jeho potřeby, způsoby práce, zaměření apod. Architekt tedy šije administrativní budovu klientovi na míru, což je pro něj technicky jednodušší, ale kreativně náročnější. V takovém případě se návrh budovy řeší do mnohem větších detailù, především v interiéru. Je nutné však dbát na to, aby…více viz PDF

  stáhnout
 • Březen 30, 2015 Opravu pražského hotelu projektovala třebíčská DELTA

  V mnoha ohledech výjimečný pražský hotel Golden Crown se nedočkal pouze opravy zevnějšku. Třebíčská Delta plánovala a dohlížela i na obnovu interiéru. Zachovat historický duch navíc striktně vyžadovali úředníci, stejně jako investor. Nejnáročnější částí realizace ale byla voda, presněji přílišná vlhkost…vice viz PDF…

  stáhnout
 • Březen 4, 2015 Inteligentní výrobní halu pro MANN+HUMMEL řídila DELTA Projektconsult

  Mezinárodní společnost MANN HUMMEL GROUP, specialista v oblasti filtrace a výrobě komponentů pro automobilový a strojní průmysl, rozšířila své zázemí pro svoji sesterskou společnost MANN+HUMMEL Innenraumfilter (CZ), která působí v Uherském Brodě. DELTA pro ni kompletně připravila tento rozsáhlý stavební projekt za který získala zvláštní ocenění…

  stáhnout
 • Leden 10, 2015 DELTA –Specialista na přestavbu za plného provozu

  Nová tvář velkolepého nákupního centra. Tak by se dal nazvat další projekt přestavby za plného provozu realizovaného společností DELTA. Nově zrekonstruované Shopping City Süd je největším nákupním centrem Rakouska, jež leží na jihu Vídně. Zahrnuje více než 330 obchodů, zaměstnává cirka 4500 lidí a obslouží okolo 22,3 milionu návštěvníků ročně. Přesto DELTA dokázala vytvořit spolu s investorem, projektanty a managementem centra řešení přestavby na míru tak, aby….více viz PDF

  stáhnout
 • Listopad 3, 2014 Sázka na férovost se nám vyplácí

  I přes poslední těžké roky v českém stavebnictví česká a slovenská pobočka společnosti DELTA Projektconsult prosperuje. Jednatel Erik Štefanovič je optimista. Má za sebou účast při realizaci velmi úspěšných stavebních projektů v oblasti průmyslu, obchodu, ale třeba i největšího studentského kampusu v Evropě realizovaného pro Ekonomickou univerzitu ve Vídni

  stáhnout
 • Září 26, 2014 Delta rekonstruovala nákupní centrum Shopping City Süd ve Vídni

  Inovace, lehkost a zelená – to jsou slova, která charakterizují rozsáhlou rekonstrukci jednoho z největších rakouských nákupních center jižně od Vídně. Řízením projektu, stejně jako technickým dozorem a koordinací stavebních prací byla pověřena právě společnost DELTA

  stáhnout
 • Červenec 9, 2014 Znovuzrození secesní stavby v centru Prahy

  Za výrazného přispění společnosti DELTA Projektconsult jako projektového manažera se v samotném centru hlavního města Prahy probouzí z agónie probouzí šestipodlažní secesní budova, která byla již mnoho let nevyužívaná. Logistika celého stavebního projektu je dost komplikovaná, což je dáno jejím umístěním ve frekventovaném centru Prahy

  stáhnout
 • JPG_Zodpovědnost_se_dnes_oceňuje_Třebíčské_noviny_červenec2014.doc
  Červen 24, 2014 Zodpovědnost se dnes oceňuje

  Ocenění za firemní kulturu s prorodinným přístupem k pracovnímu a soukromému životu získala společnost DELTA, jejíž česká pobočka sídlí v Třebíči. Za co přesně DELTA toto ocenění získala jsme se zeptali přímo jednatele, Erika Štefanoviče

  stáhnout
 • Duben 8, 2014 Klientům garantujeme rychlost i kvalitu výstavby

  Zejména němečtí investoři, kteří se rozhodnou stavět s námi své další stavební projekty ať už v Čechách, na Slovensku nebo až na Ukrajině, jsou příjemně překvapení tím, že držíme kvalitu, říká v rozhovoru pro magazín KOMORA Erik Štefanovič

  stáhnout
 • Březen 13, 2014 Unikátní projekt zdravého bydlení od skupiny DELTA

  Jedna z devíti dceřiných společností skupiny DELTA dokončila v nedalekém Horním Rakousku velice zajímavý stavební projekt bytového domu. Tento dům je výjimečný tím, že získal certifikát tzv. trvale udržitelné stavby, jež splňuje veškerá přísná kritéria německého certifikačního systému DGNB. Certifikát v bronzové kvalitě je pro nový bytový dům vyznamenáním, které svědčí o jeho vysokém komfortu bydlení

  stáhnout
 • Březen 5, 2014 DELTA DOKONČILA REKONSTRUKCI KANCELÁŘSKÝCH PROSTOR V CENTRU PRAHY

  Skupina voestalpine jež patří mezi světově proslulé koncerny na zpracování oceli nejrůznějšími technologiemi využívá od loňského podzimu zcela nově zrekonstruované kancelářské prostory na Praze 2. Architektura interiérů o rozloze 280m2 je výsledkem práce architektů ze skupiny DELTA sídlící v Bratislavě a v rakouském Welsu

  stáhnout
 • Únor 25, 2014 Kampus vysoké šškoly Ekonomické ve Vídni

  Mezi Víde?ským Praterem a výstavišt?m byl na podzim 2013 otev?en nejv?tší univerzitní kampus v Evrop?, který dokáže pojmout až 12 000 student?. Areál se skládá ze šesti samostatných budov a krom? architektonické a uživatelské kvality byl kladen mimo?ádný d?raz také na ekonomickou a ekologickou udržitelnost

  stáhnout
 • Říjen 3, 2013 Největšší kampus v Evropě stojí i díky třebíčské firmě

  T?ebí?, Víde? - Na zelené louce v rakouském hlavním m?st? vznikl b?hem t?í let komplex univerzitních budov. Celou výstavbu ?ídila mezinárodní spole?nost, jejíž ?eská pobo?ka sídlí v T?ebí?i. I pro jednatele t?ebí?ské filiálky Erika Štefanovi?e byl projekt za 12 miliard korun velkou výzvou. "D?ležité bylo, že první, co investor ud?lal, byl výb?r projektového manažera, který m?l za úkol zabezpe?it

  stáhnout
 • Září 16, 2013 Architekt jako dramaturg – Domenico Mario La Marca

  Jsem architektem proto, že chci měnit svět, říká italský architekt žíjící ve Vídni a pracující pro projekční kancelář DELTA Projektconsult. V současnosti se podílí také na architektuře v Česku. Jak se daří architektům na jih od našich hranic? Jakou odpovědnost na sebe bere architekt a jak může ovlivnit kvalitu života ve městech?

  stáhnout
 • Září 2, 2013 Promyššlené stavby v rekordním čase

  T?ebí?ská DELTA momentáln? dokon?uje stavbu nového centra pro výzkum a vývoj spole?nosti MANN HUMMEL v Nové Vsi u T?ebí?e. Slavnostní kolaudace haly je plánována na pátek 6.zá?í. Jak se da?í firm?, která ?ídí stavební procesy takto velkých staveb jsme se zeptali samotného jednatele, Erika Štefanovi?e. "Pr?myslová hala pro MANN HUMMEL je skute?n? v záv?ru. Poda?ilo se nám dodržet termín, kvalitu a rozpo?et, proto v??ím, že investor je spokojen. Myslím, že

  stáhnout
 • Srpen 30, 2013 Třebíčská DELTA staví napříč celou Evropou

  DELTA získala čestné uznání v soutěži Stavba roku Zlínského kraje za navrženou architekturu výrobní haly Pilart v Blansku. I jednatel společnosti Pilart přiznal, že ho zaujala architektonická skica, kterou DELTA k výběrovému řízení přinesla a ztotožnil se s ní natolik, že se DELTA mohla pustit do projektování a řízení celého procesu výstavby. Zeptali jsme se

  stáhnout
 • Srpen 7, 2013 Současný trend. Průmyslové stavby na míru.

  Začátkem léta získala společnost DELTA čestné uznání za architekturu navrženou pro výrobní halu společnosti PILART v Blansku. Také jednatel této společnosti potvrdil, že nová budova firmu skvěle reprezentuje. Jednatel DELTY, Erik Štefanovič k ocenění ještě doplnil, že kromě architektonického návrhu zajistila DELTA díky svým mnohaletým zkušenostem v oblasti stavebního managementu také hladký průběh stavby, výběrové řízení na zhotovitele stavby a také stavební dozor

  stáhnout
 • Květen 22, 2013 Roli projektanta je nutné vnímat jako roli skladatele

  V Čechách je role projektanta bohužel často podceňována a projektanti jsou vnímáni jako jen „kresliči výkresů“, kterým investor říká, kam co zakreslit. Na otázku, co se bude odehrávat v nejbližší budoucnosti mezi projektantskými kancelářemi a jak se zostří boj o zákazníka ve stavebním ringu, odpovídal Erik Štefanovič z mezinárodní projektantsko-manažerské skupiny DELTA

  stáhnout
 • Březen 11, 2013 Jsme zkuššený spoluhráč

  Spole?nost DELTA Projektconsult, specializovaná na výstavbu komer?ních budov, si pro letošní rok vytkla pouze ambiciózní cíle. Podle prokuristy Zby?ka Ková?e se slibnou jeví výstavba v segmentu nakupování a zábavy, spole?nost také zaznamenává nár?st v oblasti pr?myslové výstavby: „Snažíme se stav?t nᚠbyznys na co nejvíce op?rných bodech, nebo?

  stáhnout
 • Únor 22, 2013 Projekt domu či firemní haly ?Často podceňujeme…

  V ?echách stále ješt? mezi lidmi p?evládá ten zvláštní paradox, že své celoživotní investici, kterou stavba ?i rekonstrukce bezesporu je, v?nujeme mén? pozornosti než si zaslouží a p?íliš nevyužíváme nástroj? due diligence, abychom omezili rizika své investice d?íve než se pro koupi rozhodneme. K tématu due diligence Erik Štefanovi? ze spole?nosti DELTA Projektconsult uvedl, že

  stáhnout
 • Únor 18, 2013 Udržžitelný development veřejných budov

  Certifikované zelené budovy jsou chytrou investicí do budoucna. T?etí zá?ijový týden je ve stavebnictví významným celosv?tovým svátkem „zelených“ neboli trvale udržitelných budov. Pojmy trvale udržitelná výstavba nebo zelené budovy ?asto v ?esku ozna?ované jako Green Building už pomalu zdomácn?ly. Také DELTA Projektconsult pat?í mezi auditory certifika?ních systém?

  stáhnout
 • Únor 4, 2013 Úloha projektanta se v Čechách stále podceňuje

  V České republice se během průmyslové výstavby nesmírně podceňuje pečlivá projektová dokumentace a důležitá role a konzultace zkušeného projektanta. Podle Erika Štefanoviče ze společnosti DELTA Projektconsult to ve výsledném efektu výrazně prodražuje stavbu

  stáhnout
 • Prosinec 6, 2012 Třebíčská DELTA vystoupila na konferenci Real Estate Market v Bratislavě

  V listopadu pořádalo slovenské Stavební fórum tradiční odbornou konferenci Real Estate Market, která se již několik let přináší aktuální informace o dění v centrální Evropě na trhu nemovitostí. V diskusním panelu z oblasti komerčních nemovitostí vystoupil také Erik Štefanovič ze skupiny DELTA s pobočkou v Bratislavě a Třebíči

  stáhnout