FACC Technologiezentrum DELTA

Generální projektová kancelář

Gerngross Generalplanung

Jaké by to bylo, kdyby DELTA nesla celou zodpovědnost místo Vás?

Generální projektování je u firmy DELTA integrovaný proces stavebního projektu. S firmou DELTA máte od začátku projektu do jeho konce jen jednoho kontaktního partnera a můžete se zcela soustředit na svou hlavní činnost. Záleží na Vašem rozhodnutí, do jaké míry převezmete riziko a chcete investovat svůj čas. Je-li Vaším partnerem projektová kancelář DELTA, můžete obojí omezit na absolutně nejnutnější míru.

Generální projektant DELTA – interdisciplinární myšlení a jednání

Pověřením firmy DELTA pověřujete interdisciplinárně pracující tým. Tím je omezeno riziko v oblasti rozhraní, administrativní náročnost i náročnost koordinace se udržuje na nízkém stupni. Pokud leží zodpovědnost za Váš projekt u generálních projektantů firmy DELTA, je profesionální a bezproblémová realizace projektu zajištěna.

Naši specialisté Vám dávají své know-how k dispozici v těchto oblastech:

  • Architektura
  • Statika
  • Projekce techniky budov
  • Optimalizace energetické efektivnost
  • Certifikace budov

Promyslet budoucí scénáře, vyvinout úspěšná řešení, rozpoznat alternativy slibující úspěch – tyto principy sleduje DELTA jako generální projektant.

V rámci principu stavění DELTA green line se promýšlí každá budova od začátku projektování až do konce možného užívání s ohledem na náklady životního cyklu a ekobilance.

Co by bylo, kdybyste vložili generální projektování svého stavebního projektu do zodpovědnosti těch, kteří skutečně rozumí budovám? Spojte se s námi a dovolte našim odborníkům, aby Vám poskytli užitečné rady o možných výhodách!