BHAK News DELTA

Společensky prospěšné podnikání

Společensky prospěšné podnikání

DELTA jako poskytovatel komplexních služeb realizuje ve své základní činnosti provozně orientované aktivity. Kromě toho a v ideálním případě synergicky by se DELTA ve spojení se základní činnosti chtěla věnovat užitku v sociální a ekologické oblasti. Tyto aktivity se organizují profesionálně v rámci společensky prospěšného podnikání.

DELTA se chce jako podnik angažovat pro takové iniciativy a spojovat je s osobní připraveností svých zaměstnanců stát se aktivní v oblasti charity. Tím má být uspokojena také potřeba, abychom jako společensky zodpovědní lidé, což my v DELTĚ jsme, opět něco vraceli.

.

Definice:

Společensky prospěšné podnikání se zahajuje s cílem věnovat se společenskému užitku. Jako DELTA přebíráme společenskou zodpovědnost a chceme se angažovat pro ekologické a sociální účely, např. v rámci aktivit společenské odpovědnosti firem (Corporate Social Responsibility) a také sponzoringu, programům v rámci dobrovolnictví apod.

Kritéria pro aktivity:

 • Aktivity, které jsou v souladu s hodnotami DELTY
 • Jistota, že peníze se skutečně dostanou k příjemci
 • Soustředění je důležité, aby se dosáhlo citelně se zlepšujícího účinku.
 • V ideálním případě existuje přímý nebo nepřímý vztah DELTY nebo jednotlivých spolupracovníků k příjemci.
 • V ideálním případě existuje osobní připravenost jednotlivců pomáhat a/nebo může být využita schopnost jednotlivých spolupracovníků DELTY.
 • Má se vyvíjet snaha o trvalou podporu a doprovázení.

Strategické cílové oblasti:

Angažovanost v oblasti vzdělávání 

 • Podílení se na charitativních aktivitách vzdělávacích zařízení
 • Poselství v přednáškách a při vzdělávacích akcích, věnujícím se sociálnímu a ekologickému užitku
 • Podpora studujících: podpora bakalářských a diplomových prací
 • Nabízení míst pro praktikanty

Angažovanost v oblasti udržitelnosti a mezinárodní spolupráce

 • Partnerská tvorba kultury ve stavebních projektech
 • DELTA green line: V každém projektu alespoň jeden udržitelný aspekt
 • Posílení rakousko-ukrajinských spojení
 • Podpora sociálních projektů na Ukrajině

Sociální angažovanost

 • Instituce v péči o děti (např. dary pro sirotčince, SOS dětské vesničky…)
 • Domovy pro ženy s dětmi
 • Nouzí trpící lidé (vaření pro lidi bez domova, ubytování a zdravotní péče pro bezdomovce)
 • Nemocnice: sociální iniciativy pro pacienty (např. shromažďování darů při výzkumu rakoviny)

Aktivity:

DELTA pomáhá lidem bez domova

DELTA pomáhá lidem bez domova

Wolfgang Kradischnig a Wolfgang Gomernik vaří

Wolfgang Kradischnig a Wolfgang Gomernik vaří

Charitativní maraton pro podporu boje s rakovinou

Charitativní maraton pro podporu boje s rakovinou

Happy run: Charitativní běh pro 9 letou holčičku Evičku postiženou mozkovou obrnou

Happy run: Charitativní běh pro 9 letou holčičku Evičku postiženou mozkovou obrnou

Vytrvalostní závody McRAI CUP: součást celostátního projektu pro mládež s názvem ČESKO SPORTUJE

Vytrvalostní závody McRAI CUP: součást celostátního projektu pro mládež s názvem ČESKO SPORTUJE

Občanské sdružení DĚTI DĚTEM: pravidelná podpora regionálních zdravotnických a kulturních zařízení pro mládež

Občanské sdružení DĚTI DĚTEM: pravidelná podpora regionálních zdravotnických a kulturních zařízení pro mládež