BHAK News DELTA

Společensky prospěšné podnikání

Společensky prospěšné podnikání

My ve společnosti DELTA jako poskytovatelé komplexních služeb ve stavebnictví realizujeme s nadšením kromě svých hlavních činností spojených s oblastí výstavby také aktivity na podporu společensky prospěšných aktivit tzv. fandraisingu. Našim cílem je spojit smysluplně naše základní činnosti s užitkem zejména v sociální a ekologické oblasti.

DELTA se snaží angažovat zejména v takových iniciativách, které jsou blízké také našim zaměstnancům, aby se i oni sami stali aktivní součástí podpory nejrůznějších charitativních akcí. Cítíme společenskou zodpovědnost, a proto se touto cestou snažíme z našeho zisku, celé naší společnosti touto formou také něco vracet.

Definice:

Cílem společensky prospěšného podnikání je užitek pro širokou společnost. Ve společnosti DELTA přebíráme společenskou odpovědnost a angažujeme se v ekologických i sociálních záležitostech – například v rámci aktivit společenské odpovědnosti firem (Corporate Social Responsibility), sponzoringu či dobrovolnických programů apod.

Naše kritéria pro výběr společensky prospěšných aktivit:

 • Aktivity, které jsou v souladu s hodnotami DELTY
 • Jistota, že peníze se skutečně dostanou k příjemci
 • Zaměření se na podstatné detaily v rámci dané pomoci pro dosažení nejlepšího výsledku
 • V ideálním případě existující přímý nebo nepřímý vztah DELTY nebo jednotlivých spolupracovníků k příjemci pomoci
 • V ideálním případě existující osobní připravenost jednotlivců pomáhat anebo mohou být využity specifické schopnosti jednotlivých spolupracovníků DELTY
 • Snaha o trvalou a kontinuální podporu či doprovod dané aktivity

Naše strategické cílové oblasti pro realizaci společensky prospěšného podnikání:

Angažovanost v oblasti vzdělávání 

 • Participovat na charitativních aktivitách vzdělávacích zařízení
 • Angažovat se v přednáškách a při vzdělávacích akcích, které se věnují sociálnímu a ekologickému užitku
 • Podpora studujících: podpora bakalářských a diplomových prací
 • Nabídka pracovních míst pro absolventy

Angažovanost v oblasti udržitelnosti a mezinárodní spolupráce

 • Tvorba partnerské projektové kultury ve stavebních projektech
 • Princip DELTA green line: V každém projektu alespoň jeden udržitelný aspekt
 • Posílení rakousko-ukrajinských spojení
 • Podpora sociálních projektů na Ukrajině

Sociální angažovanost

 • Podpora pro instituce pečující o děti (např. dary pro sirotčince, SOS dětské vesničky…)
 • Podpora pro Domovy pro ženy a matky s dětmi
 • Nouzí trpící lidé (vaření pro lidi bez domova, ubytování a zdravotní péče pro bezdomovce)
 • Nemocnice: iniciativy pro získávání financí pro nemocné pacienty (např. shromažďování darů při výzkumu rakoviny)

Aktivity:

DELTA pomáhá lidem bez domova

DELTA pomáhá lidem bez domova

Wolfgang Kradischnig a Wolfgang Gomernik vaří

Wolfgang Kradischnig a Wolfgang Gomernik vaří

Charitativní maraton pro podporu boje s rakovinou

Charitativní maraton pro podporu boje s rakovinou

Happy run: Charitativní běh pro 9 letou holčičku Evičku postiženou mozkovou obrnou

Happy run: Charitativní běh pro 9 letou holčičku Evičku postiženou mozkovou obrnou

Vytrvalostní závody McRAI CUP: součást celostátního projektu pro mládež s názvem ČESKO SPORTUJE

Vytrvalostní závody McRAI CUP: součást celostátního projektu pro mládež s názvem ČESKO SPORTUJE

Občanské sdružení DĚTI DĚTEM: pravidelná podpora regionálních zdravotnických a kulturních zařízení pro mládež

Občanské sdružení DĚTI DĚTEM: pravidelná podpora regionálních zdravotnických a kulturních zařízení pro mládež