Iniciativy a aktivity

DELTA je iniciátorem
DELTA je zakládajícím členem
DELTA je členem