DELTA Unternehmen

DELTA ve zkratce:

  • Založena 1977 ve Welsu
  • Zaokrouhleně 180 spolupracovníků
  • 8 dceřinných společností
  • V Rakousku, České republice, na Slovensku a Ukrajině
  • Specialisti na projekty pozemních staveb
  • Stavby v oblasti zdravotnictví a wellness, kultury a vzdělávání, průmyslu a administrativy, nakupování a zábavy, tak jako i bytové výstavby
  • Portfólio: architektura, generální projektant, stavební management, management zadávání zakázek, IT služby