DELTA Unternehmen

DELTA ve zkratce:

  • Založena 1977 ve Welsu
  • Zaokrouhleně 150 spolupracovníků
  • 7 dceřinných společností
  • V Rakousku, Čechách, na Slovensku a Ukrajině
  • Specialisti na projekty pozemních staveb
  • Stavby v oblasti zdravotnictví a wellness, kultury a vzdělávání, průmyslu a administrativy, nakupování a zábavy, tak jako i bytové výstavby
  • Portfólio: architektura, generální projektant, stavební management, management zadávání zakázek, IT služby
  • Brutto obrat honorářů za rok 2014: zaokrouhleně 12mil. Euro