Wohnpark am Zwinger DELTA Karriere

Продукти групи «ДЕЛЬТА»

Що, якбиваш партнер пропонував вам інноваційні рішення?

Ми працюємо в будівельній сфері 40 років, тому дуже добре розуміємо вимоги цього бізнесу, але, насамперед, ми дуже добре розуміємо потреби і бажання наших замовників. З тим, щоб якнайкраще відповідати вашим вимогам і реалізувати успішний проект, ми розробили лінійку продуктів, кожен з яких враховує в різному ступені економічні, екологічні та соціальні аспекти, створюючи таким чином додаткову цінність.

RED-LINE_Slogan_red_Medium_transparent_4c-RUSSISCH - OK

DELTA red line — оптимізація будівельних витрат

В межах продукту DELTA red line акцент робиться на економічній доцільності та ефективності будівельного процесу – концепції, яка забезпечує розумний і комплексний підхід до будівництва. Він мінімізує будівельні витрати і, водночас, задовільняє вимогам замовника до будівлі.

red-green-line_red_ua
red-green-line_green_ua
red-green-line_process_ua
GREEN-LINE_Slogan_green_Medium_transparent_4c--RUSSISCH---ohne-Rand - Ok

DELTA green line — оптимізація витрат протягом життєвого циклу будівлі

В межах продукту DELTA green line акцент робиться на концепції стійкого розвитку, що включає в себе екологічний, функціональний та соціально-економічний аспекти.  При цьому підході в центрі уваги — людина, навколишнє середовище і життєвий цикл будівлі. Мінімізація витрат протягом терміну експлуатації будівлі забезпечує її стабільну цінність впродовж всього її життєвого циклу.

Будівництво в команді: максимальне дотримання бюджету і створення додаткової цінності

Досвід показує, що зазвичай будівельні процеси не проходять легко. Будівництво в команді вирішує цю проблему, оскільки виключає прояви егоїзму і гонитву за особистою вигодою. Унікальною особливістю «ДЕЛЬТА» є впровадження культури будівництва в команді, що покликана сприяти ефективності будівельних процесів і, водночас, вирішувати задачі замовника.

www.teambau.cc

Datenpool — просто, надійно, ефективно

Datenpool суттєво полегшує процес реалізації проекта. Це – своєрідна віртуальна картотека, де структуровано зберігаються документи всіх учасників процесу, легко можна знайти потрібні файли, дуже проста комунікація і будь-який документ є в наявності. Ще ніколи організація і комунікація по проекту не були такими простими, як з Datenpool.

www.datenpool.at