BHAK News DELTA

DELTA bola znovu uznaná ako rodinná spoločnosť

DELTA byla znovu uznána jako rodinná společnost

DELTA bola založená pred viac než 40 rokmi a teraz sa vyvinula v medzinárodnú skupinu spoločností s približne 200 zamestnancami. Celkový poskytovateľ služieb pre stavebníctvo žije v kultúre hodnotnej spolupráce, vzájomnej dôvery a rešpektu. Vďaka neustálemu skúmaniu našich vlastných firemných hodnôt sa DELTA sústredí na stále citlivejší prístup k vlastným zamestnancom v spoločnosti. To viedlo pred mnohými rokmi k myšlienke vyhodnotiť potreby zamestnancov z hľadiska rovnováhy medzi pracovným a súkromným životom a podniknúť vedomé kroky k dosiahnutiu maximálnej možnej rovnováhy medzi pracovným a súkromným životom. Za tento prístup k zamestnancom získala DELTA 28. januára 2020 vo Viedni znovu ocenenie spoločnosť priateľská k rodine „Familienfreundliches Unternehmen“. Erik Štefanovič, konateľ DELTA Česká republika a Slovensko dodáva, že prax skutočne potvrdzuje, že spokojní, zdraví, vynaliezaví a motivovaní zamestnanci sú najväčším potenciálom spoločnosti DELTA a činia prácu zmysluplnou.

Aké kroky už DELTA pre svojich zamestnancov podnikla?

 • Rozvoj firemnej kultúry DELTA
 • Zdravý obed a bio ovocie pre zamestnancov
 • Rozmanité opatrenia k rozvoju odborných, sociálnych a osobných zručností
 • Vykonávanie prieskumu zamestnancov s aspektmi kompatibility práce a rodiny v kombinácii s analýzou potenciálu
 • Procesy vyhodnocovania a riadenia kariéry a osobného talentu
 • Priebežná ponuka mentoringu pre nových zamestnancov v spoločnosti
 • Prieskum zamestnancov, ktorí majú opatrovateľské povinnosti voči rodine (deti, seniori, ZŤP..) a vrátane premietnutia týchto potrieb do úpravy ich pracovnej náplne a pracovnej doby

Práce a rodina

V priebehu posledného workshopu boli vyvinuté aj ďalšie nové opatrenia pre nasledujúce tri roky, k realizácii ktorých sa spoločnosť DELTA ako rodinná spoločnosť zaviazala:

 • Zamestnanecký prieskum na začiatku roka 2020 (mimo iného) o kompatibilite práce a rodiny
 • Zlučiteľnosť práce a rodiny ako zásadného bodu na porade jednania majiteľov vrátane témy rozvoja ľudského potenciálu a firemnej kultúry
 • Organizácia firemných akcií na podporu a budovanie tímu, kam sú pozvaní aj zamestnanci na materskej dovolenke a rodinní príslušníci (Rodinný DELTA DEN)
 • Medzigeneračný dialóg
 • Opatrenia na podporu zdravia, ako je zdravý organický obed, informačné akcie na podporu zdravia (napríklad Ergonómia pracoviska) a možnosti športového vyžitia ako je jóga, pilates a iné.

Olga Winkler, vedúca oddelenia ľudského potenciálu a firemnej kultúry DELTA, hovorí: „Je pre nás dôležité, aby všetci zamestnanci mali príležitosť formovať víziu DELTA. Oblasti pracovného a súkromného života sa vzájomne prelínajú a mali by mať dostatok priestoru a času v živote. Napríklad, keď ponúkame semináre o riešení konfliktov, tak nadobudnuté znalosti z kurzov podporujú zamestnanca nie len v pracovnom živote, ale aj v akýchkoľvek iných situáciách súkromného života, kde sa stretávajú s ostatnými. “

Wolfgang Kradischnig, generálny riaditeľ a tlačový hovorca spoločnosti DELTA, je potešený novým ocenením: „Každý zamestnanec spoločnosti DELTA nie je len niekto, kto vystupuje našim menom, ale predovšetkým človek. Preto sme si stanovili cieľ byť dobrým partnerom a spoločníkom pre našich zamestnancov. Realizácia iniciatívy v oblasti stmelenia rodiny a práce je jej súčasťou. “

Viac o princípoch a hodnotách spoločnosti DELTA tu.