BHAK News DELTA

DELTA oslávila 25 rokov na českom trhu

oficiální zahájení programu_DELTA 25.let_small přiblížená

Kaplnka SacreCoeur v Prahe – oficiálne zahájenie oslavy DELTA 25 rokov v ČR

Vo štvrtok 20. septembra sa v podvečerných hodinách v priestoroch romantickej kaplnky SacreCoeur v Prahe uskutočnil výnimočný večer na oslavu 25 rokov spoločnosti DELTA. Poslaním večera bola oslava 25 rokov pôsobenia jednej z ôsmich dcérskych firiem rakúskej skupiny DELTA na českom trhu. Slávnostnej akcie sa zúčastnilo vyše 200 klientov, partnerov, zamestnancov a zástupcov odbornej verejnosti, ktorí prišli zagratulovať firme DELTA.

Slávnostným večerom hostí sprevádzala Anička Beránková v českom jazyku a v nemeckom jazyku PetrKumpfe. Obidvaja majú z rozhlasu a s moderovaním slávnostných akcií nemalé skúsenosti, a to ako v Čechách, tak aj v zahraničí. Celý večer bol zahájený oficiálnou časťou, kde zástupcovia DELTY spoločne krátko zaspomínali na rok 1993 a spolu s hosťami si pripomenuli významné udalosti a atmosféru tohto roku, ako v spoločnosti, tak aj na českom trhu.

Erik Štefanovič_jednatel DELTA ČR_2_small

Erik Štefanovič – konateľ DELTA Česká republika

Túto časť spestrili osobné spomienky na začiatok českej DELTY, o ktoré sa s publikom podelil priamo jeden zo zakladateľov firmy DELTA, EilhelmGreiner, spolu s českým konateľom Erikom Štefanovičom.

zakladatel DELTA_Wilhelm Greiner_proslov na pódiu_small

Príhovor jedného zo zakladateľov spoločnosti DELTA – WilhelmGreiner

Druhý blok oficiálneho programu DELTA venovala ukážke toho, aká je DELTA dnes, ako sa skutočne za štvrťstoročie spoločnosť zmenila a vyrástla do spoločnosti s 180 zamestnancami pôsobiaca v štyroch krajinách Európy. Na svoje začiatky a toto obdobie na pódiu zaspomínal český prokurista ZbyněkKovář. Posledný blok oficiálnej časti venovaný budúcnosti prezentoval hovorca celej skupiny firiem DELTA Wolfgang Kradischnig, ktorý načrtol základné výzvy, ktoré stoja do budúcna pred firmou DELTA nielen v česko-slovenskom stavebníctve ale aj akým smerom bude DELTA kráčať ďalej.

Top management_skupiny DELTA_2_small

Top management skupiny firiem DELTA – Wolfgang Kradischnig (druhý zľava)

V priebehu večera hostí sprevádzal k tancu a počúvaniu saxofonista René Junior a dámske sláčikové trio Trio Nobles. Svojim umením kúzel a ilúzií pobavil tiež iluzionista RadekBakalář.

kaple Sacre coeur_200 hostů_oficiální část programu_small

Hostia oslavy 25. výročia DELTA na českom trhu

Celým večerom sa niesla príjemná atmosféra, ktorá pokračovala aj na druhý deň, v piatok 21.septembra. Na tento deň DELTA zorganizovala pre svojich hostí prehliadku starobylej Prahy ukončenú plavbou po Vltave.

projíždka starobylou Prahou_loď CZECHIA2_small

Plavba po Vltave starobylou Prahou – Karlov most

VIDEO z oslavy tu