BHAK News DELTA

EKOM – administratívna budova projektovaná v štandarde BIM

Ekom-Piešťany_budova_FINAL-nahled

DELTA pripravuje pre rýdzo slovenskú spoločnosť EKOM, ktorá vyvíja a taktiež vyrába bezolejové kompresory určené predovšetkým do zdravotníctva, novú administratívnu budovu spolu s parkovacím domom. Stavebný projekt objektov je projektovaný v štandarde BIM.

Novostavbu administratívneho objektu a prístavby parkovacieho domu začala DELTA riešiť koncepčne po spracovaní architektonickej štúdie vypracovanej na základe návrhu rozvoja celého výrobného areálu investora spoločnosti EKOM spol. s.r.o.  „Ekologické myslenie investora nám aj cez zvýšené náklady dovolilo navrhnúť objekt ako ultra-nízkoenergetickou budovu, čo sme dosiahli vhodnou orientáciou k svetovým stranám a vďaka technológiám ako napríklad aktivácii betónového jadra objektu. Objekt je pripravený aj na využitie obnoviteľných zdrojov energie z podzemnej vody systémom tepelných čerpadiel“, upresnil k projektu Ing. arch. Adam Cifra, architekt projektu.

Navrhovaná administratívna budova s parkovacím domom bola projektovaná v štandarde BIM profesiami architektúra, stavebné konštrukcie a statika.  „Projekcia budovy vďaka Builiding Information Modeling umožnil jednoduchšiu komunikáciu s investorom, rýchlejšie pochopenie a schvaľovanie návrhov vrátane presnejšieho vytvorenia tendrových podkladov pre následný výber zhotoviteľa stavby a taktiež interiéru“ podotýka na adresu projektovania v Building Information Modeling architekt Cifra.

Pripravovaná administratívna  budova má celkom tri poschodia a vytvára prostredie pre cirka 72 zamestnancov. Kancelárske a zasadacie priestory sú vhodne doplnené o oddychové a združovacie zóny, kuchynky, fitness priestor, školiace ako aj prezentačné priestory, ktoré architekt DELTA dizajnovo riešil ako veľkorysé a svetlé s priznanými betónovými konštrukciami. Objekt taktiež počíta s dostatkom zelene v átriu, ktoré bude vytvárať príjemnú atmosféru pre všetky poschodia.

Momentálne je projekt v štádiu ukončenia procesu výberu realizačných firiem. Ako termín zahájenia fyzickej výstavby  stanovila  DELTA z pozície stavebného manažéra 3. apríl 2017. Nové kancelárie vrátane pohodlia s parkovaním pri príjazde do zamestnania vytvorí spoločnosť EKOM svojím zamestnancom do decembra 2017, kedy je naplánované nasťahovanie zamestnancov do novej budovy.

Spolupráca spoločnosti DELTA a EKOM nie je náhodná. DELTA zrealizovala pre EKOM už v minulosti skladovú halu v dohodnutých investičných nákladoch a taktiež v pevne stanovenom termíne. Spoločnosť EKOM počíta s vyčlenením investičného rozpočtu pre novo pripravovanú administratívnu budovu vrátane parkovacieho domu vo výške 3, 54 mil. Eur (bez interiérového zariadenia).