BHAK News DELTA

Generálny projektant pro Františkánsku nemocnici vo Viedni

Franziskus Spital DG72

Na pôvodnom mieste nemocnice sv. Alžbety vo Viedni vznikne v budúcnosti nemocnica s dôrazom na “človeka vysokého veku”. Ako generálny projektant a architekt je spoločnosť DELTA spoluzodpovedná za revitalizáciu celého areálu za dohľadu pamiatkovej ochrany.

V prvom kroku prebehla výstavba podkrovného poschodia vrátane prvej prístavby. V podkroví bola v súlade s najnovšími medicínskymi štandardmi umiestnená nová akútna  geriatria. Dňa 16. 01. bola nová akútna geriatria a nová prístavba odovzdaná investorovi a uvedená do prevádzky.

Franziskus Spital

V druhom kroku ustúpi existujúca administratívna budova v prospech druhej prístavby a novej, modernej, presvetlenej vstupnej haly. V súčasnosti prebiehajú búracie práce, stavba má byť dokončená do konca roka 2018

(c)2014 ZOOMVP_Delta_ELW_Akutgeriatrie_c01_V2
Nová vstupná hala
Rendering: ZOOM.VP / DELTA

Zvláštnosti projektu:

  • Celý komplex bude pod dohľadom pamiatkovej starostlivosti revitalizovaný
  • Schválené archeologickým oddelením Spolkového pamiatkového úradu
  • Top moderná architektúra v súčinnosti so zadaním pamiatkového úradu
  • Obmedzené priestory, sofistikovaná stavebná logistika, minimalizácia hluku a prachu vzhľadom k polohe v strede mesta
  • Preloženie teplovodného potrubia, pretínajúci areál konventu
  • Opatrenia na optimalizáciu energetickej účinnosti (napr. Free-Cooling, LED-osvetlenie)