BHAK News DELTA

Projekcia závodu – praktický workshop s nápadmi

Schauplatz-Fabrikplanung

DELTA, Fraunhofer Austria a step2solution pozývali už druhýkrát v tomto roku na akci zvanou „Schauplatz Fabrikplanung – Najlepšia prax od prvého nápadu až po úspešnú prevádzku. Na tomto podujatí sa zúčastnilo vyše 60 účastníkov, čo opäť podčiarklo veľkú popularitu a uskutočnilo sa 28. novembra 2017 vo voestalpine Stahlwelt v Linzi. Rozmanitý program workshopu siahal od podnetných prednášok k jednotlivým témam plánovania závodu až po správy o skúsenostiach investorov a projektových manažérov. V rámci World Café boli prezentované rôzne projekty a podporovaná výmena informácií medzi účastníkmi. Kľúčovým vzdelávacím bodom workshopu bolo poukázanie na dôležitosť integrovaného plánovania a partnerskej projektovej kultúry pre úspešné plánovanie závodu.

Rainer Edelsbrunner z obchodnej agentúry Horného Rakúska zahájil program so svojou prednáškou o zmene priemyselnej lokality Horného Rakúska. Ako kľúčový faktor úspechu lokality boli vyzdvihnuté inovácie a investície do výskumu. Digitalizácia, logistika a vzdelanie budúcich odborníkov sú výzvou, ktorej budeme v budúcnosti čeliť. “Tam, kde majú firmy dostatok času, sú aj výsledky lepšie .”

Nasledujúca prednáška sa zaoberala témou “Integrované pozorovanie plánovania závodu z pohľadu organizačného rozvoja, systémového plánovania a riadenia výstavby.” Wolfgang Kradischnig a Wolfgang Waldhäusl sa bližšie zaoberali otázkou, čo potrebuje optimálne plánovanie závodu. Najdôležitejšie komponenty sú stanovenie jasnej stratégie, dobre založené systémové plánovanie a profesionálne riadenie výstavby. Segmentácia v strategickej oblasti, využívanie štúdií realizovateľnosti vo fáze iniciácie, ako aj agilita, partnerstvo a otvorená komunikačná kultúra v rámci projektového tímu predstavujú dôležité aspekty, aby vznikol jeden spoločný projekt a nie dva oddelené procesy (pre systémovú oblasť prípadne oblasť zariadení a pre budovu). Proces, organizácia a kultúra sú tri piliere, na ktorých spočíva úspešná realizácia projektu založená na životnom cykle.

Schauplatz-Fabrikplanung-in-der-Stahlwelt-in-Linz

Po dvoch kolách World Café v rámci „Best Practice“ sa účastníci zamysleli nad prednáškou o “Plánovaní závodu ako unikátnej strategickej šance – od požiadavky zákazníka po optimálnu produkciu.“ Plánovanie závodu je výzvou špeciálneho druhu pre všetkých zúčastnených.

Jan Henjes a Andreas Knollmayr to uviedli v skratke; “Závod sa neplánuje na päť, ale na ďalších 30 rokov.“ Základná firemná a výrobná stratégia ako aj profesionálny zmenový manažment sú len jedným z mnohých aspektov, ktoré sú preto potrebné. Boli predstavené nasledovné témy: Dôležitosť spoločného cieľa, stratégie vzájomného prepojenia pri viacerých pracoviskách ako aj používanie ideálneho plánovania na nájdenie lepších riešení.

Prednáška na tému “Prepojenie systémového plánovania a plánovanie budov – od úplného začiatku až do konca“ signalizovala ukončenie programu. Thomas Sobottka predstavil efektívny nástroj pre dynamickú 3D simuláciu na podporu realizácie závodu, ktorý si mohli vyskúšať aj účastníci. Erik Štefanovič predstavil koncepcie riešenia konfliktov v stavebnom projekte a na základe reálnych príkladov poukázal nato, ako je dôležité vyhodnotiť čas, náklady a kvalitu pred začatím novej fázy projektu. “Problémy vznikajú pri preskočení fáz alebo ich častí.”

Po záverečnom kole bola následne príležitosť na vzájomnú diskusiu a networkking, čo účastníci využili s nadšením.

Organisatoren-der-Veranstaltung-inkl-Speaker
Organizátori vrátane Key-Note-Speakera