BHAK News DELTA

Realizácia administratívnej budovy EKOM v plnom prúde

Foto_realizace-admin

Novostavbou administratívneho objektu a prístavby parkovacieho domu začala DELTA koncepčne riešiť architektonickú štúdiu po spracovanie zastavovacej štúdie vypracovanej na základe návrhu rozvoja celého výrobného areálu investora spoločnosti EKOM spol. s.r.o. Realizácia tohto projektu projektovaného v štandarde BIM, bola zahájená v apríli tohto roka.

Momentálne realizačné práce na rozšírení obchodno-technických a parkovacích priestorov finišujú, pričom plánované ukončenie výstavby je v januári 2018. Ing. arch. Adam Cifra, architekt návrhu  a konceptu tejto ultra-nízkoenergetickej budovy k projektu uviedol: „Objekt sa momentálne uzavrel a dokončujú sa finálne konštrukcie vonkajšieho opláštenia. Výstavba interného priestoru „fit out“ a vnútornej inštalácie sú v plnom prúde. V priebehu októbra sa konala obhliadka rozostavanej stavby s investorom, ktorého reálna výstavba príjemne prekvapila. Klient bol nadšený najmä priestrannosťou interiéru.“

Navrhovaná administratívna budova s parkovacím domom bola vyprojektovaná v štandarde BIM profesiami architektúra, stavebná konštrukcia, vzduchotechnika a statika.  „Systém projekcie budovy formou Builiding Information Modeling umožnil jednoduchšiu komunikáciu s investorom, rýchlejšie pochopenie a schvaľovanie návrhov vrátane presnejšieho vytvorenia tendrových podkladov pre nasledovný výber zhotoviteľa stavby a taktiež interiéru“ podotkol na záver na adresu projektovania v Building Information Modeling architekt Cifra.

Vo februári po procese zariadenia nábytkom a interiérovými prvkami sa zamestnanci už môžu tešiť na nové kancelárske priestory, ktoré sú vhodne doplnené o oddychové a združovacie zóny, kuchynky, fitness priestor, školiace a taktiež prezentačné priestory.

Spolupráca spoločnosti DELTA a EKOM nie je náhodná. DELTA zrealizovala pre EKOM už v minulosti skladovú halu v dohodnutých investičných nákladoch a taktiež pevne stanovenom termíne.

Ekom Piešťany_administrativní budova_architektura DELTA_zmenšená