BHAK News DELTA

Slávnostné zahájenie stavby pre novú laboratórnu a výrobnú budovu Erber Group

Labor_Produktionsgebaeude_Erber_Spatenstichfeier-2017_web

V júni 2016 sa DELTE podarilo uspieť v súťaži na generálneho projektanta “RPR Romer Production” pre laboratórnu a výrobnú budovu Erber Group v pracovnom združení so SWAP architektmi proti najnáročnejšej konkurencii.

V piatok 9. 6. 2017 sa dospelo k slávnostnému zahájeniu stavby pre nové laboratórium  a výrobnú budovu v Tullne.

Erber-Spatenstichfeier-2017

Cieľom novej laboratórnej a výrobnej haly je vytvoriť pri zachovaní vysokej funkčnosti vysokú kvalitu architektúry v rámci daného rozpočtu. Aby sme to dosiahli, je nutné plánovaný dvojpodlažný objekt naprojektovať veľmi kompaktne pre zachovanie efektívne využiteľných plôch. Kompaktnosť celkovej formy bude dosiahnutá malými geometrickými zásahmi, čím bude vytvorené originálne stavebné dielo s dôrazom na pozitívnu identifikáciu pre zamestnancov aj zákazníkov.

Návrh produkcie pre Romer nebude vnímaná len ako samostatné dielo, ale ako prvá budova v rámci centra pre výskum a vývoj. V kombinácii týchto jednotlivých stavieb majú byť generované vonkajšie priestory, ktoré sú blízke prírode, a zároveň  ponúkajú vysokú pobytovú hodnotu pre užívateľov. Tieto kvalitné vonkajšie priestory nie sú momentálne v blízkom okolí k dispozícii.

Organizácia pôdorysu je značne ovplyvnená funkčnosťou výrobných a testovacích procesov. Na prízemí sú tri výrobné linky Strip, Liquid a Plates. Na poschodí budú laboratória Quantas a Bio Pure. Všetky laboratóriá sú orientované na sever a na východ, aby sme sa vyhli priamemu slnečnému svetlu v pracovných priestoroch.

Erber-Spatenstichfeier_2017