BHAK News DELTA

Životný cyklus budovy často presahuje aj dĺžku ľudského života

bez-nazvu

Posledný septembrový týždeň sa záujem médií a expertov v stavebníctve sústredí na problematiku tzv. šetrného stavebníctva. Stavebníctvo, ktoré sa snaží zachovávať prírodnú rozmanitosť a zároveň minimalizovať všetky negatívne dopady na životné prostredie. Rozhovor na túto tému a informácie o princípe výstavby DELTA green line si môžete prečítať tu.