BHAK News DELTA

DELTA bola zaradená do užšieho výberu najlepších firiem zaoberajúcich sa projektovým manažmentom v Európe

CRE Awards

Udeľovanie cien Commercial Real Estate Awards sa bude konať v 30. januára v Budapešti, kde budú ocenené najlepšie real estate spoločnosti v 20 kategóriách. DELTA bola nominovaná v kategórii Project Management Company of the Year (spoločnosť roka zaoberajúca sa projektovým manažmentom).
Tretie výročné udeľovanie cien CRE Awards je medzinárodná udalosť, ktoré sa každoročne zúčastňuje viac ako 250 spoločností na trhu Maďarska, Českej republiky, Slovenska, Chorvátska, Slovinska, Bosny a Hercegoviny, Čiernej Hory a Srbska.