BHAK News DELTA

DELTA na konferencii BEZPEČNE SPOLU 2020

Conference SAFE AND TOGETHER_DELTA CZ_Marcel Mašek

V dňoch  6. – 7.2.2020 sa v priestoroch Maximus Rezortu konala konferencia BEZPEČNE SPOLU na tému PROJEKTOVÝ SAFETY MANAGER. Aj tento rok bola DELTA odborným partnerom tejto konferencie a vystúpila s prednáškou na tému: Projektové riadenie stavby z pohľadu projektového manažéra, vplyv komunikácie na tímovú spoluprácu pri realizácii.

Projektový manažér Marcel Mašek vo svojom bloku veľmi detailne všetkým účastníkom, vrátane potencionálnych investorov, vysvetlil rozdiel pri realizácii stavebného diela formou Design-bid-build s generálnym dodávateľom a formou Construction Management, teda realizáciou diela s viacerými zhotoviteľmi. Na názorných príkladoch vysvetlil výhody a nevýhody jednotlivých foriem riadenia a náročnosť koordinácie pri realizácii stavebného projektu zvoleným spôsobom, vrátane viacerých príkladov a referencií z medzinárodného prostredia.

Projektový management DELTA je práve v ČR pri riadení stavebných projektov, najmä v oblasti priemyselných a administratívnych budov, preslávený a pýši sa aj mnohými úspechmi na poli bytovej výstavby, objektov nakupovania, vzdelávania, kultúry, či z oblasti hoteliérstva, relaxácie a wellness.

Hlavnú časť svojho príspevku venoval Marcel Mašek projektovej kultúre, kde zdôraznil partnerskú a férovú projektovú kultúru na projektoch DELTA a presadzovanie princípu stavby v tíme, ktorá je v československom prostredí zatiaľ málo známa a ktorá prináša investorom, vďaka štartovacím a priebežným workshopom vo fáze projektových príprav aj samotnej realizácie, vyššiu kvalitu diela a úsporu nákladov.

Konferencia je organizovaná pod záštitou celoživotného vzdelávania ČKAIT a Fakulty stavebnej ČVUT Praha. Dvojdňová akcia, ktorej sa zúčastnilo približne 150 ľudí, bola ukončená v piatok 7. februára slávnostným spoločenským večerom. Cieľom konferencie bolo najmä zamerať sa na prevenciu rizík na stavenisku, komunikáciu a spoluprácu jednotlivých účastníkov počas výstavby, hlavne na spoluprácu koordinátora BOZP na stavenisku s projektovým manažérom riadiacim stavbu. V neposlednom rade bola pozornosť venovaná tiež kultúre spolupráce v projektovom tíme, pretože sa ukazuje, že smerodatnú úlohu hraje manažérske riadenie stavby aj na úseku BOZP.

Samotná DELTA získala v nedávnej minulosti za svoj prístup k riadeniu a kordinácii výstavby výrobného závodu ENGEL v juhočeských Kapliciach významné ocenenie – 1. miesto v súťaži BEZPEČNÁ STAVBA EU 2016.

Conference SAFE AND TOGETHER_DELTA CZ_project culture_kulture of kooperation in team_Marcel Mašek