BHAK News DELTA

DELTA odovzdala spoločnosti WITTE modernú priemyselnú halu v českom Ostrově nad Ohří

witte-zvenku

V máji prebehlo slávnostné otvorenie a odovzdanie novej priemyselnej haly spokojnému investorovi, spoločnosti WITTE ACCESS TECHNOLOGY s.r.o. Konateľ Rainer Gölz označil halu za jednu z najmodernejších priemyselných hál na svete. Pri zrode tohto stavebného projektu doprevádzala investora firma DELTA. Architektonický návrh, projekcia a stavebný manažment tejto rozľahlej priemyselnej haly na ploche 22 000m2 zveril investor práve spoločnosti DELTA.

Úlohou DELTY bolo na mieru naprojektovať klientovi závod na výrobu zámkov a kľučiek s integrovanou lakovňou. Výsledkom je stavba, ktorá predstavuje jedno z najmodernejších technologických centier v automobilovom priemysle na svete. Spoločnosť WITTE Automotive je nadnárodná firma so sídlom v meste Auburn Hills, štát Michigan, USA  a už od roku 1899 sa orientuje na „kľúčové automobilové riešenia“, ako výroba zámkov a zámkových aretácií vrátane dverných kľučiek a kľúčov do áut.

Moderná a predovšetkým bezpečná prevádzka
Priemyselná hala WITTE Automotive v Ostrově nad Ohří zahŕňa výrobu, vrátane presného strojárstva, presnej chemickej prípravy farieb, ďalej lakovňu a finálnu výrobu presných plastových výliskov (kľučiek a pod.) z chemických granulátov lisovaných pri vyšších teplotách. Ďalšie priestory zaberajú laboratóriá, technické miestnosti, prípravovne a nástrojárne, sklady a logistika. A v neposlednom rade i administratívne, kancelárske, konferenčné priestory a sociálne zázemie (šatne, hygienické boxy, pokojové miestnosti, jedálne …) umiestnené prevažne nad výrobou a logistikou. Ide o prevádzku, kde kvôli manipulácií s horľavými farbami alebo s roztavenými plastami hrozí zvýšené požiarne riziko. To si vyžiadalo dômyselné opatrenia k čo najvyššej ochrane osôb a majetku pri havárii.

Nová výrobná hala výrazne podporí zamestnanosť v Karlovarskom regióne a prvé pracovné miesta ponúkla už začiatkom roku 2016. V novom výrobnom závode nájde prácu zhruba 500 osôb.