BHAK News DELTA

Delta podporila charitatívny projekt „Úsmev ako dar …aby každé dieťa malo rodinu“

úsměv jako dar_generální partneři_DELTA

Skupina firiem DELTA už veľa rokov venuje namiesto obvyklých vianočných darčekov pre partnerov a klientov finanční dar  na vybraný charitatívny projekt. Tento rok DELTA zvolila projekt slovenskej organizácie Úsmev ako dar, ktorej hlavným mottom je, „aby každé dieťa malo rodinu“.

DELTA svojou podporou tohto projektu chce upozorniť na fakt, akú dôležitú úlohu hrá rodina, a že považuje pre spoločnosť a budúce generácie za veľmi kľúčové vytvárať pre deti možnosti a príležitosti, aby mohli vyrastať vo funkčnej rodine. Či už je to vlastná rodina alebo formou náhradnej rodiny, pestúnskej rodiny alebo formou osvojenia.

Aktivity a činnosť organizácie Úsmev ako dar nekončia len vyhľadaním rodiny pre deti, ide oveľa hlbšie a rozvíja rodičovské zručnosti náhradných rodičov, schopnosti rozpoznávania potrieb, emócií a pocitov u osvojených detí, rozvíjajú a posilňujú vlastnú identitu detí.

Skupina firiem DELTA aktívne pôsobí v štyroch krajinách Európy a jednou z nich je aj Slovensko, kde sa tento rok v Bratislave konala pre zamestnancov vianočná oslava. Výber tejto lokality bol príčinou výberu charitatívnej pomoci, ktorá smerovala tento krát práve na Slovensko.

14. novembra prebehlo natáčanie charitatívneho koncertu, ktorý bude odvysielaný presne na Štedrý večer 24.12.2019 na RTVS (slovenská štátna televízia). Načasovanie je skvelé, lebo asi všetci cítime, že práve v období Vianoc je ten správny čas vedieť spomaliť a pomôcť tým, ktorí nemali šťastie a dať im svojou pomocou šancu na lepšiu budúcnosť.

Viac informácií o spoločnosti Úsmev ako dar nájdete tu: https://usmev.sk/

 

logo usmev ako dar