BHAK News DELTA

DELTA predstavila na konferencii Udržateľnosť v architektúre projekt kancelárskej budovy EKOM Piešťany

Prezentace projektu Ekom_konference Udržitelnost v architektúre_Ing. arch. Adam Cifra

Vo štvrtok 25.apríla 2019 usporiadalo vydavateľstvo Eurostav a Slovenská rada pre zelené budovy v priestoroch centrály Slovenskej sporiteľne v Bratislave už 6.ročník odbornej medzinárodnej konferencie Udržateľnosť v architektúre. Tohtoročný program konferencie sa niesol v duchu hesla : Hľadanie nových ciest : Adaptácia budov na klimatické zmeny. Skladba prednášajúcich bola skutočne rozmanitá. Dorazili speakeri z Maďarska, Poľska, Českej republiky, Dánska, Nemecka, Veľkej Británie, Rakúska či USA. Konferencia bola rozdelená do troch základných blokov : Udržateľný urbanizmus, Zdravé vnútorné prostredie a záverečný blok bol venovaný Najlepším príkladom udržateľnej architektúry v praxi.

V tomto bloku prezentoval Ing.arch. Adam Cifra projekt trojposchodovej  administratívnej budovy pre spoločnosť EKOM v Piešťanoch, aby odbornému publiku bližšie predstavil projekt kancelárskej budovy, ktorá bola nominovaná na cenu VISIO 2020, ktorou sú oceňované najvýznamnejšie projekty na Slovensku za svoj mimoriadny prínos v oblasti udržateľnosti v architektúre a vo výstavbe. Odborná konferencia vyvrcholila slávnostným večerom, na ktorý pripravilo vydavateľstvo Eurostav vyhlásenie nominovaných projektov s ocenením projektu, ktorý bol odbornou porotou  vyhodnotený ako najprínosnejší stavebný objekt trvalo udržateľnej architektúry v roku 2019 na Slovensku.

Zo zoznamu nominovaných projektov : administratívna budova Poštová Offices v Žiline, Administratívna budova EKOM v Piešťanoch a budovy Twin City Tower v Bratislave si odniesol hlavnú cenu VISIO 2020 projekt Poštová Offices v Žiline. Projekt, ktorý vznikol rekonštrukciou existujúcej zastaranej nefunkčnej budovy.

předání diplomu za projekt EKOM Piešťany_nominace_pár slov za DELTU na podiu