BHAK News DELTA

DELTA prezentovala budovu EKOM v rámci Týždňa zelených budov

Prezentace-projektu-budovy-EKOM-Piestany_Ing.-arch

Stretnutie Green Business Breakfast – Riešenie pre zelené administratívne budovy

Heslom tohto ročného Týždňa zelených budov bolo „EKOLOGICKY – ZDRAVO – EFEKTÍVNE“ a pretože DELTA je už dlhoročným partnerom Slovenskej rady pre zelené budovy pripravili obe spoločnosti na termín 2. okróbra v kníhkupectve Martinus v Bratislave odborné stretnutie. Seminár so záverečnou diskusiou sa týkal projektu nového administratívneho, vývojového a výrobného centra so štvorpodlažným parkovacím domom firmy EKOM, ktorý sa nachádza v Piešťanoch a ktorej preukaz energetickej náročnosti budov hodnotí z hľadiska spotreby primárna energie triedy A1, teda ako mimoriadne úsporný.

Celé stretnutie začalo krátkym videom, ktoré dokumentuje projekt tejto úspornej administratívnej budovy. Architekt tohto projektu Ing.arch Adam Cifra zdôraznil, že v projekte kládol dôraz na kvalitu vnútorného prostredia, správnu teplotu a kvalitu vzduchu vrátane osvetlenia pracovného miesta. „Neprehliadnuteľným prvkom dispozície objektu je vnútorné átrium, ktoré umožňuje prístup slnečných lúčov do hĺbky traktu a zároveň poskytuje zamestnancom miesto na oddych“.

Prezentácia projektu sa vďaka odbornej  verejnosti venovala aj niektorým technickým detailom pomerne do hĺbky, dotazy sa týkali ako procesu príprav a plánovania, tak aj samotnej realizácie. Architekt Cifra sa tiež zmienil, že DELTA projektovala tento objekt formou 3D modelovania profesiami architektúra, stavebné konštrukcie, statika. Ďalej prezentoval prínosy, ktoré to prinieslo v priebehu procesu projektovania a realizácie všetkým zúčastneným stranám.

Diskuze

Diskusia k projektu budovy EKOM Piešťany – zľava : Jan Beneš PRODAN, Martin Gál NEUDOEFLER, Hana Ovesná CEO SKGBC, Adam Cifra DELTA

Po základnom predstavení projektu prezentovali svoju činnosť tiež dve z realizačných firiem interiéru, spoločnosť Neudoefler a Prodan. Potom nasledovala diskusia a networking.

Slovenská rada pre zelené budovy (SKGBC) sa tento rok už ôsmi krát zapojila do celosvetových aktivít a záver mesiaca september venovala organizácii a príprave najrôznejších stretnutí v rámci akcie Týždeň zelených budov na Slovensku.