BHAK News DELTA

DELTA v roli generálneho projektanta priemyselnej haly Denios

Denios_foto

Medzi ďalšie úspešne riadené stavebné projekty spoločnosti DELTA sa zaradila výrobno-skladovacia hala Denios v Strakoniciach. Táto priemyselná budova s rozlohou takmer 7.600m2 bola opäť dokončená v stanovenom termíne a to aj napriek komplikovaným poveternostným vplyvom zimného obdobia. Zaujímavá funkčná architektúra haly dokazuje, že aj priemyselný objekt môže byť reprezentatívny.

Spoločnosť Denios je celosvetový výrobca špecifických vaní a kontejnerov, ktoré sú určené pre skladovanie nebezpečných látok a ostatných technických potrieb pre prevádzkovú ochranu životného prostredia. Jej nové vybudované firemné zázemie je rozdelené na administratívnu časť s podlažnou plochou 1 500m2, ktorú tvorí trojposchodová budova kancelárii a ďalej výrobná časť s podlažnou plochou 7075m2.  Medzi zvláštnosti tejto haly rozhodne patrí špecificky riešené pracovisko lakovne a práškovacia linka, v ktorej sa finálne výrobky dokončujú. DELTA na tomto stavebnom projekte zastávala pre investora funkciu architekta, generálneho projektanta a manažéra výberového riadenia pre realizáciu stavby a taktiež autorského dozoru.

Konateľ spoločnosti DELTA Projektconsult, Erik Štefanovič úspešný priebeh plánovania, projekcie a realizácie tejto výstavby okomentoval slovami, že ho teší nielen pocit obojstranne úspešnej spolupráce a pocit spokojnosti z vydareného stavebného projektu, ale taktiež zdôraznil, že obe spoločnosti spája spoločná filozofia v podnikaní. DELTA ako aj Denios sa stotožňujú s myšlienkou vynakladať maximálne úsilie pre tvorbu opatrení, ktoré minimalizujú vplyv človeka na životné prostredie.

Investičné náklady tejto haly, ktoré vyrástli na okraji Strakoníc za neuveriteľných osem mesiacov, dosiahli takmer 132 miliónov korún.