BHAK News DELTA

Nová kultúra riadenia stavebných projektov

Stavební fórum_Štefanovič_prezentace (1)

V stredu 23. marca  sa v Andel´s hotel v Prahe 5 konal už 15. ročník odbornej medzinárodnej konferencie Real Estate Market > Spring 2016. Erik Štefanovič, konateľ spoločnosti DELTA, prezentoval problematiku projektového manažmentu pri riadení stavebných projektov, efektívnou projektovou prípravou a predovšetkým novou projektovou kultúrou stavebných projektov.

Celodenná konferencia bola rozdelená do štyroch základných diskusných panelov s témami: Daňové a právne novinky 2016, Smart Cities a projektový manažment, Marketing v developmente a záverečný štvrtý panel sa venoval téme Kancelárie – retail – byty v roku 2016. V druhom paneli, ktorého moderátorom bol Miroslav Svítek, dekan Fakulty dopravnej ČVUT, predstavil architekt Michal Postránecký obdobné úspešné projekty v rámci Európy. Taktiež zástupca mestskej časti Praha 4,  Ivo Vaněk, prezentoval stav projektu Smart Cities v Prahe 4. Tému z pohľadu riadenia a projektového manažmentu ďalej doplnil Erik Štefanovič, ktorý sa aktívne venoval téme efektívnej prípravy, kvalitnej realizácie a premysleného riadenia stavebných projektov. Svoje vystúpenie začal slovami: „Na vybudovanie smart cities je nutné zostaviť smart projektový tím, teda priniesť do vývoja a realizácie stavebných projektov úplne novú projektovú kultúru tímu“. Ďalej zdôraznil, že zatiaľ, čo okolo stavebného projektu v praxi často vzniká viac tímov s tzv. mentalitou bojových pilotov, ktorí spolu skôr súperia ako spolupracujú, tak celá táto atmosféra nedôvery v konečnom dôsledku skôr znižuje kvalitu ako aj nádej na úspech stavebného projektu, pretože jednotlivé strany zbytočne plytvajú energiou na riešenie sporov.“

Nová projektová kultúra do slovenského stavebníctva
Za viac ako dvadsať rokov praxe v projektovom a stavebnom manažmente priemyslových budov  Štefanovič jasne poukázal na to, že je nutné úplne zmeniť myslenie pri príprave nových stavebných projektov, vytvárať novú projektovú kultúru partnerskej, tímovo orientovanej spolupráce, kde všetky strany, ktoré sa podieľajú na projekte, majú jeden spoločný cieľ. „DELTA sa snaží túto novú pozitívnu kultúru aktívne implementovať do prípravy, vývoja a realizácie svojich stavebných projektov – v Rakúsku, v Čechách, i na Slovensku, či Ukrajine, a výsledky vybraných projektov jasne ukazujú, že často komplikovaný priebeh príprav a realizácie projektov rôznych priemyselných či komerčných budov môže prebiehať pomerne hladko v motivujúcej tímovej projektovej atmosfére, kde sa značne znížilo riziko chýb, omylov a nedostatkov, a naopak bolo dosiahnuté dodržanie nákladov a termínov, a k spokojnosti investora, predovšetkým kvality výslednej stavby.“

Štefanovič na záver svojho vystúpenia účastníkom konferencie na konkrétnom projekte priemyselnej haly v južných Čechách poukázal na nedávnu realizáciu úvodného workshopu, kde práve kvalitná projektová kultúra, ako aj jasná organizácia a spolupráca, rozdelenie rolí, definovanie prianí investora, ale taktiež očakávania jednotlivých špecialistov z rôznych odborov, ktoré sa na projekte podieľajú, sú základným kameňom pre úspech stavebného projektu.