BHAK News DELTA

Úloha priemyslu 4.0 v pilotnom projekte továrne v rámci workshopu AKO PLÁNOVAŤ TOVÁREŇ

Úloha priemyslu 4.0 v pilotnom projekte továrne v rámci workshopu AKO PLÁNOVAŤ TOVÁREŇ

Dňa 6. novembra sa vo vzorkovej továrni priemyselného odvetvia 4.0 vo Viedni v časti Aspern konal workshop s názvom „Schauplatz Fabrikplanung – Ako plánovať továreň: od prvého nápadu k úspešnému uvedeniu do prevádzky“. DELTA, step2solution a Fraunhofer Austria predstavili príklady osvedčených projektových postupov projektovania výrobných tovární. Boli predstavené úspešne dokončené projekty výrobných hál, ktorými sú napr. projekty pre Haubis a Fronius, ale aj aktuálny projekt pre FACC. „Vzhľadom k tomu, že nám bola zverená úloha „projektovať prvú továreň pre FACC už v roku 1994, v súčasnej dobe riadime spolu s Fraunhofer Austria aj ich novú továreň v Chorvátsku,“ vysvetlil Konrad Scheibl z DELTY.

Wolfgang Waldhäusl zo spoločnosti step2solution zdôraznil, čo je potrebné vziať do úvahy už vo fáze plánovania výrobnej továrne: „Nejde zabudnúť na skutočnosť, že úplného prospechu optimálne plánovanej továrne je možné dosiahnuť len vtedy, ak bude zaistená integrácia všetkých zúčastnených ľudí, čo znamená, že zmena procesov začína v rovnakú dobu ako proces plánovania a projekcie“.

Okrem nových stavebných projektov sa tentokrát hlavná pozornosť zamerala na to, ako je možné využiť čo najlepšie súčasné výrobné zariadenia v momentálnej trhovej situácii, po niekoľkých posledných rokoch, ktoré priniesli rýchly technologický rast v mnohých výrobných spoločnostiach. Prezentácia o základoch plánovania výroby sa striedali s interaktívnymi diskusiami, ktoré prebiehali formou okrúhlych stolov „World Cafe“, kde boli predstavené aktuálne projekty a digitálne nástroje ako napr. GrAPPA a digitálne dátové prostredie softwaru Datenpool. Datenpool sa používa pre optimálne ukladanie, spracovanie a komunikáciu počas projektov. Účastníci už získali prvé informácie o aplikácii Datenpool, ktorá bude flexibilne a mobilne k dispozícii od januára 2020.

Digitálne dátové prostredie „Datenoool“ s novou aplikáciou od januára 2020

Digitálne dátové prostredie „Datenoool“ s novou aplikáciou od januára 2020

 

 

Optimalizácia materiálového toku pomocou GrAPPA od Fraunhofer Austria

Optimalizácia materiálového toku pomocou GrAPPA od Fraunhofer Austria

3D tlač, roboty a senzory

Počas prehliadky pilotnej továrne boli účastníci oboznámení s najnovšími technologickými možnosťami v rámci odboru. Výroba robotických komponentov je už na veľmi pokročilej úrovni a prináša továrni niekoľko výhod. V pilotnej továrni budúcnosti bude vykonaných mnoho zaujímavých výskumných projektov pre lepšie pracovné postupy a spoluprácu človek-robot.

Prezentácia noviniek v simulácii kooperácie človek-robot/ Foto: Ivana Jovic

Prezentácia noviniek v simulácii kooperácie človek-robot/ Foto: Ivana Jovic

Nezabúdajme: ľudia a životné prostredie

„Vo výrobe sú zamestnané milióny ľudí v EU. Preto je dôležité týchto ľudí čo najlepšie podporovať a využívať technologické možnosti ako podporu a záruku konkurencieschopnosti miestnej produkcie,“  vysvetľuje Titanilla Komenda z Fraunhofer Austria. Roboty a asistenčné systémy znižujú záťaž zamestnancov a podporujú ich v stále zložitejších a rýchlo sa meniacich procesoch. To podporuje kreatívnu ľudskú prácu a prenecháva robotom monotónne úlohy.

Moderná továreň už nemôže ignorovať otázku ochrany klímy. Udržateľné investície však stoja za to, aby sa plánovali v predstihu. Vďaka Impacting.Work je udržateľné riadenie dotácií jednoduché a nekomplikované; hlavne v oblasti úspory energie sú možné atraktívne dotačné programy, ktoré podporujú zavádzanie opatrení v oblasti energetickej účinnosti znížením investičných nákladov.

Účastníci mali možnosť porozprávať sa s prednášajúcimi, ale aj ďalšími návštevníkmi počas príjemnej večere a celý workshop tak zakončiť v uvoľnenej atmosfére. Jeden z účastníkov zhrnul svoje dojmy ohľadom workshopu takto: „Tento workshop priniesol do našej spoločnosti veľa podnetov a celá akcia bola skvelou príležitosťou k výmene názorov ohľadom projektov plánovania výroby s ostatnými účastníkmi“.

 

Best practise: Príklady osvedčených postupov z plánovania výroby / Foto: Ivana Jovic

Best practise: Príklady osvedčených postupov z plánovania výroby / Foto: Ivana Jovic

Niekoľko najdôležitejších tipov pred plánovaním a výstavbou továrne:

  • Pre optimálnu továreň 4.0 je potrebný nielen dobrý architekt, ale tiež moderné výrobné technológie, personál a riadený proces zmien
  • Spoločný systém a plánovanie budovy: Ak tieto dve oblasti spolu nebudú spolupracovať, môže sa stať, že potrebné časti už nebudú zapadať do výrobnej haly; zatiaľ čo už je hotovo!
  • „Kultúra je stratégiu na raňajky“: Bez dobrej kultúry je aj tá najlepšia stratégia zbytočná! Workshopy, v ktorých vzniká skutočná súdržnosť môžu eliminovať vážne chyby a náklady spôsobené dlhodobou nedostatočnou koordináciou
  • Zamyslite sa nad širokou škálou možností financovania udržateľných projektov a zaistite včasné predloženie dokumentov