BHAK News DELTA

Úspešné odovzdanie bytového domu Althan Park vo Viedni

Althan-03

V 9. viedenskom mestskom obvode Alsergrund získal v roku 2014 projektový developer 6B47 bývalú budovu poštového riaditeľstva , aby z nej vytvoril nový obytný objekt. V decembri 2018 bola svojim budúcim obyvateľom odovzdaná budova s 237 kvalitnými bytmi, ktoré neboli financované pomocou žiadnych dotácií alebo daňových zvýhodnení.

V kombinácii s aktuálnou modernou architektúrou a komfortným vybavením sa nedá prehliadnuť, ako zvláštny prvok v tejto polohe uprostred mesta, aktívny prístup k dostatočnému zasadeniu projektu do zelene. Pri základnom vybavení projektu Althan Park bol kladený dôraz na splnenie najvyšších technologických nárokov a maximálneho komfortu vo všetkých oblastiach. Každý z bytov má buď balkón alebo terasu, lodžiu alebo – ako absolútnu raritu v tejto polohe – vlastnú záhradku. Byty neponúkajú uprostred mesta len krásny výhľad, ale aj súkromie a pokoj. Na prízemí budovy sú umiestnené obchodné priestory a detská škôlka, ktoré prinášajú ďalšie oživenie tohto priestoru.

Althan-01

DELTA bola v tomto stavebnom projekte zodpovedná za riadenie projektu a celkový management. Obytná budova bola v rámci stavby rozšírená o podkrovné priestory, ktoré výrazne vyčnievajú nad susedné budovy. V priebehu krátkej stavby, trvajúcej 20 mesiacov, musela byť budova okrem iného novo staticky zosilnená. Ďalšiu výzvu predstavovala čiastočná úprava koľajiska rakúskych dráh ÖBB, ktorých prevádzka sa v priebehu búracích a stavebných prác nesmela obmedziť.

Početné prekážky a potrebné koordinačné opatrenia zvládol a zrealizoval premyslený construction management tímu DELTA v úzkej spolupráci s investorom a projektovým tímom. Tak bolo možné spoločne splniť a zrealizovať všetky priania vlastníkov.

Stefan Weiss, vedúci projektu z firmy DELTA, hovorí : „Je to krásny pocit, vidieť po intenzívnej fáze projektu budovu s ich spokojnými obyvateľmi. Ďakujeme investorovi za poskytnutú dôveru a pozitívnu energiu počas celej fáze projektu.“

Althan-02