DELTA Unternehmen

Vaša kariéra vo firme DELTA

Karriere_DELTA

Aké by to bylo, keby bol úspech otázkou iba správneho výberu partnera pracovno-právneho vzťahu?

Čo by bolo, keby boli pre firmu DELTA veľké výzvy iba maličkosťou? Čo by bolo, keby odovzdať zodpovednosť pre investora znamenalo viac istoty? Potom by ste boli pracovníkom firmy, ktorá myslí a koná komplexne a inovatívne. Vo firme, ktorá si dala za cieľ tvoriť nové hodnoty v súlade s potrebami ľudí, životným prostredím a nákladmi, a tieto dlhodobo zabezpečovať.

DELTA – úspešná od roku 1977

DELTA patrí k vedúcim rakúskym firmám v oblasti architektúry, generálneho projektovania a stavebného manažmentu. So svojimi 160 zamestnancami je skupina firiem DELTA zastúpená v počte ôsmych dcérskych spoločností v Rakúsku, Čechách na Slovensku a na Ukrajine. V roku 2013 dosiahla spoločnosť na zákazkách obrat brutto 13 miliónov euro. Ročne doprevádza DELTA stavebné projekty za viac ako 1 miliardu euro.

Služby firmy DELTA – pridaná hodnota pre zákazníka.

DELTA je komplexným poskytovateľom služieb prostredníctvom red line pre optimálny stavebný proces a vďaka green line pre stavby orientované na celý životný cyklus. DELTA ponúka najdôležitejšie projekčné a projektovo-manažérske služby v súvislosti s nehnuteľnosťami. Špecialisti firmy DELTA poskytujú komplexnú a kompetentnú podporu z jednotlivých odborných oblastí. Naše portfólio zahŕňa architektúru, generálne projektovanie, stavebného manažment, zadávací manažment a manažment zmlúv, ako aj IT.

Tobias Zielgemayer

„Na mojej práci na oddelení pre architektúru firmy DELTA sa mi páči, že môžem využívať svoju kreativitu. Je fascinujúce, ako môžeme dodať budove vďaka rôznym materiálom jedinečný vzhľad. Pre mňa je dôležité môcť pracovať aj samostatne a preberať zodpovednosť. Okrem toho si veľmi vážim možnosť spolupracovať s ostatnými architektami z iných pobočiek. Baví ma hľadať optimálne riešenia pre investorov v kreatívnom a cieľavedomom tíme.“

Dipl.-Ing. Tobias Ziegelmeyer

Projektant oddelenia pre architektúru firmy DELTA