DELTA Unternehmen

Firemná kultúra

Karriere_DELTA_Unternehmenskultur

Aké by to bylo, keby Vám firemná kultúra dodávala pocit, že ste súčasťou niečoho výnimočného?

Aké by to bolo, keby ste boli súčasťou firemnej kultúry, kde majú všetci plný rešpekt, vzájomnú dôveru a aktívne spolupracujú? Aké by to bolo, keby bola ochota poskytovať maximálne pracovné výkony s vedomím vysokej kvality neoddeliteľne spojená s Vašou prácou? Potom by ste pracovali v spoločnosti, ktorá pre spolupracovníkov vytvára prostredie založené na stabilnom systéme hodnôt a dôraze na stabilitu pracovného kolektívu, loajalitu a tímovú spoluprácu. Firma DELTA jedná prezieravo a to sa odzrkadľuje aj v našich hodnotách


Vytvárať hodnoty

pre spoločnosť DELTA znamená:

 • Úctu, dôveru a spoľahlivosť
  Spoločně s našimi spolupracovníkmi, ale aj so zákazníkmi a partnermi, tvoríme pracovné prostredie, ktoré podporuje naše zabehnuté firemné hodnoty.
 • Kultúra otvorenej komunikácie a vzájomného rešpektu
  Starostlivo volíme slová, aktívne naslúchame, hovoríme o konfliktoch, poskytujeme spätnú väzbu.
 • Ľudskosť
  Vnímame človeka ako jedinečnú osobnosť s jeho schopnosťami, vedomasťami a jeho vlastnou osobnosťou.

Filozofia spoločnosti a trvalá udržateľnosť

pre spoločnosť DELTA znamená:

 • Udržateľnosť a stabilitu
  Naše činnosti sú orientované na dlhodobú existenciu spoločnosti DELTA. Ceníme si to, čo už bolo vytvorené a staviame na našich úspechoch a skúsenostiach zo včerajška a dneška.
 • Trvalo udržateľné a inovatívne myslenie a konanie
  Naším cieľom je zodpovedne spoluvytvárať budúcnosť. Myslíme preto dopredu a aktívne zapájame aktuálne trendy do našej práce.

Podpora spoločného a rozvoj jednotlivca znamená pre firmu DELTA:

V tíme je možné dosiahnuť viac ako jednotlivec. Posilujeme súdržnosť v rámci skupiny DELTA a so zákazníkmi a partnermi – k úžitku kazdého jednotlivca.

 • Zodpovednosť a súdržnosť v skupine DELTA
  Využívame naše silné stránky tak, že aktívne zdieľame naše znalosti, skúsenosti a zdroje a to interne, ale aj v rámci projektov.
 • Aktívne zapojenie zákazníkov a partnerov
  V myslení a konaní sa zameriavame na spoločné ciele.
 • Vzdelávanie a ďalší rozvoj
  Neustále na sebe pracujeme. Preto DELTA podporuje individuálne silné stránky a potenciál vedúcich pracovníkov a spolupracovníkov.
 • Optimalizácia ponuky našich služieb
  Neustále pracujeme na našich službách – v prospech našich zákazníkov.
 • Odvaha k zmenám a pokroku
  Vraciame sa k osvedčenému a kombinujeme to s novinkami. V tomto duchu rozvíjame skupinu DELTA trvalo udržateľným spôsobom s orientáciou na budúcnosť.
Tomáš Endl

„Moje úlohy sú veľmi rôznorodé a vyžadujú technické know-how. Páči sa mi, že každý deň je iný a vždy môžem hľadať nové cesty ako kreatívne a úspešne doraziť do cieľa.“

Bc. Tomáš Endl

Projektant, DELTA Česká republika