DELTA Unternehmen

Firemná kultúra

Karriere_DELTA_Unternehmenskultur

Aké by to bylo, keby naša firemná kultúra viedla k dlhodobému profitu pre Vás?

Čo by bolo, keby ste boli činný vo firemnej kultúre zameranej na rešpekt, vzájomnú dôveru a aktívnu spoluprácu? Čo by bolo, keby bola s Vašou prácou, neoddeliteľne spojená pripravenosť k výkonu a povedomie kvality? Potom sa nachádzate vo firme, ktorá vytvára pre svojich zamestnancov prostredie, ktoré je založené na stabilnom hodnotovom systéme a stabilite. DELTA koná s pohľadom zameraným do budúcna a to sa odráža aj na našich hodnotách.


Tvorba hodnôt

pre firmu DELTA znamená:

 • Úcta, dôvera a spoľahlivosť
  Uplatňujeme férové jednanie vo vzťahu s našimi klientami, partnermi a pracovníkmi.
 • Kultúra otvorenej komunikácie a vzájomného rešpektu
  Vyberáme slová, aktívne načúvame, otvorene hovoríme o konfliktoch, spoločne hľadáme riešenia a žijeme kultúru konštruktívnej spätnej väzby.
 • Ľudskosť
  Človeka vnímame ako jednotlivca s jeho/jej schopnosťami, zručnosťami a individuálnou osobnosťou.

Filozofia spoločnosti a trvalá udržateľnosť

pre firmu DELTA znamená:

 • Trvácnosť a stabilita
  Zameriavame našu činnosť na dlhodobé trvanie našej spoločnosti. Ceníme si to, čo bolo vytvorené. Staviame na našich úspechoch a skúsenostiach získaných v minulosti i v súčasnosti.
 • Udržateľné a inovatívne myslenie a konanie
  Dali sme si za cieľ, zodpovedne tvoriť budúcnosť. Myslíme preto do budúcna a zohľadňujeme možné dôsledky nášho konania vo svojej práci.

Podpora spoločného a rozvoj jednotlivca

pre firmu DELTA znamená:

V tíme dosiahneme viac ako jednotlivo. Snažíme sa posilniť súdržnosť a spoluprácu v rámci skupiny firiem DELTA, ako aj so zákazníkmi a partnermi – v prospech každého jednotlivca.

 • Zodpovednosť a súdržnosť …v skupine firiem DELTA
  Využívame naše silné stránky tak, že sa interne i v rámci stavebných projektov aktívne delíme o svoje znalosti, skúsenosti a zdroje.
 • Aktívne zapojenie …zákazníkov a partnerov
  V myslení a konaní sa zameriavame na spoločné ciele.
 • Vzdelávanie a ďalší rozvoj
  Neustále na sebe pracujeme. Preto DELTA podporuje individuálne silné stránky a potenciál vedúcich pracovníkov a spolupracovníkov.
 • Optimalizácia ponuky našich služieb
  Kontinuálne pracujeme na našich službách – v prospech našich zákazníkov.
 • Odvaha k zmenám a pokroku
  Vraciame sa k osvedčenému a kombinujeme to s novým. V tomto zmysle rozvíjame skupinu firiem DELTA z dlhodobého hľadiska a s výhľadom do budúcnosti.
Hilde Untermöhlen

„Moje pracovné zameranie je veľmi rôznorodé a vyžaduje technické poznatky. A práve to sa mi páči. Páči sa mi aj to, že každý deň je zaujímavý a žiadajú sa odo mňa kreatívne a technické riešenia problémov. To môže byť na jednej strane veľmi náročné, ale oplatí sa to. Na mojej práci vo firme DELTA si veľmi vážim, že mi poskytuje možnosti pre ďalší rozvoj.“

Dipl.-Ing. Hildegard Utermöhlen

Manažérka stavebných projektov pre firmu DELTA