DELTA Unternehmen

Povolanie a rodina

Karriere_DELTA_Beruf&Familie

Aké by to bylo, keby spokojnosť a orientácia na výkon bola ruka v ruke?

Čo by bolo, keby boli zdravie a nasadenie rovnako dôležité? Potom ste našli zamestnávateľa, pre ktorého je dôležité, aby spokojnosť jeho pracovníkov v osobnom i profesijnom živote boli v súlade.

Rovnováha práce a života

DELTA nekladie dôraz iba na firemnú kultúru a uplatňovanie hodnôt DELTA, ale aj na dobré pracovné prostredie svojich zamestnancov. DELTA má na zreteli potreby pracovníkov vzhľadom na work-life-balance a podporuje ich v uplatňovaní tohto princípu.

Imidž firmy DELTA je vo veľkej miere formovaný vysokou mierou orientácie na zákazníka, perfektným zákazníckym servisom a spoľahlivosťou. Dôležitým základom pre úspešné rozvíjanie týchto a iných silných stránok a potenciálu je podporovanie vyváženého vzťahu medzi prácou a súkromným životom.
DELTA vytvára už roky kultúru, ktorá je ústretová voči rodine, a posunula sa o krok vpred prostredníctvom auditu Povolanie&Rodina 2013 k podpore firemných hodnôt ako je úcta k hodnotám, udržateľnosť a stabilita.

Beruf und Familie Delta
Heike Leonhardt

„V mojej práci sa dennodenne stretávam s ľuďmi z rôznych oblastí, či už sú to investori, zhotovitelia alebo úrady. Veľmi si vážim túto zmenu. Okrem toho rada spolupracujem s mojimi kolegami. Je výborné úspešne uzatvárať projekt po spoločnej práci zameranej na prinášanie kvality a orientácie na zákazníka.“

Dipl.-Ing. (FH) Heike Leonhardt

Vedúca projektov a projektantka pre firmu DELTA