DELTA Unternehmen

Práca a DELTA

shutterstock_6086209

Aké by to bolo, keby stepre získanie svojho najlepšieho zamestnania museli len raz zatelefonovať?

Aké by to bolo, keby Vaše angažovanosť a pripravenosť poskytovať výkony bola podporovaná kultúrou vedenie orientovanú na hodnoty, v ktorej má každý spolupracovník svoje miesto? Kultúrou, v ktorej je tiež voľný priestor pre tvorbu a miesto pre vlastné myšlienky? Také pracovné miesto, ktoré Vám bude ponúkať výzvy, zodpovednosť a možnosť sa rozvinúť, rovnako ako radosť z práce a uznanie. Spolupracovníci firmy DELTA sa nevyznačujú len vlastnou zodpovednosťou, angažovanosťou, pripravenosťou poskytovať výkony a orientáciou na zákazníkov. Spolupracovníci firmy DELTA sú tiež veľmi ochotní sa ďalej rozvíjať, sú orientovaní na riešenia a pripravení k spolupráci, k čomu patrí aj konštruktívne zvládanie konfliktov.

Stotožňujete sa s našimi hodnotami a spoznávate sami seba v našich nárokoch na výkony a kvalitu? Potom sa s nami spojte. Hľadáme medzi seba kolegami projektových manažérov, projektantov, architektov a prípravára / rozpočtára. Staňte sa tým, kto rozumie budovám, kto vytvára nové hodnoty!

 

Svoje životopisy a motivačné listy zasielajte nášmu tímu DELTA Human Potential na hp@delta-slovakia.com.