DELTA Unternehmen

Prečo do firmy DELTA?

Karriere_DELTA

Aké by to bylo, keby ste mohli denne ovplyvňovať prácu v tíme a vytvárať hodnoty?

Čo by bolo, keby ste sa denne mohli podieľať na tvorbe firemnej kultúry, ktorá spája hodnoty a kvalitu vo všetkých oblastiach? Potom ste zamestnaný vo firme, pre ktorú sú hodnoty a práca v tíme rovnako dôležité, ako výkon každého zamestnanca. Vo firme, ktorá vytvára win-win situácie pre zamestnávateľa, rovnako ako aj pre zamestnanca. DELTA podporuje kultúrou otvorenej komunikácie a rešpektu osobný rozvoj každého pracovníka. Vynikajúcim servisom pre zákazníkov, profesionalitou a zodpovedným konaním sa môžete podieľať na ceste spoločného úspechu.

Vitajte vo firme DELTA, ktorá rozumie budovám!

Rozvoj je pre nás dôležitý

Naši zamestnanci nám ležia na srdci! Vedenie spoločnosti DELTA prehodnocuje na základe anonymných dotazníkov spokojnosť pracovníkov a ich názor na rôzne témy týkajúce sa firmy. V rámci ročného pohovoru sa zhodnotí a nastaví krátkodobý a dlhodobý rozvoj pracovníka, ako aj vhodná možnosť ďalšieho rozvoja, ktorý ponúka DELTA Academy. Záujmy a potenciál zamestnanca sa porovnávajú s firme dostupnými možnosťami a príležitosťami.

Robert Jaksche

„Zaujímavé na mojej práci je, že v našom odbore pracujeme vždy s prototypmi. To znamená, že každá budova je jedinečná. Tým je zabezpečená rôznorodosť a sme postavení vždy pred nové výzvy a úlohy. V tíme, ktorý si váži hodnoty a kde každý je ochotný pomôcť, sa pracuje s o to väčšou radosťou.“

Bmstr. Dipl.-Ing. Robert Jaksche

Vedúci projektov a manažér stavebných projektov
vo firme DELTA