BHAK News DELTA

Premyslený stavebný manažment pre najväčšieho výrobcu vstrekolisov na svete

P1070423-uprava

Rakúsky výrobca vstrekovacích strojov spoločnosť ENGEL posilňuje svoj výrobný závod v juhočeskom meste Kaplice. Projektovú dokumentáciu, stavebný manažment, detailný dohľad a kontrolu nad kvalitou realizácie a čerpaním investičných nákladov z rozpočtu zabezpečuje spoločnosť DELTA.

Stavebný projekt zahŕňa prístavbu z troch svetových strán, výstavbu technickej centrály a parkoviska pre 478 parkovacích miest. „Projekt rozšírenia súčasnej výrobnej haly sa momentálne nachádza vo fáze betonáže priemyselných podláh 1. etapy s predpokladom do uvedenia skúšobnej prevádzky v máji 2017, zahájenia zemných prác na 2.etape, prebiehajúcich prác na parkovisku a inžinierskych sieťach“, upresňuje detaily stavebného projektu projektový manažér Jozef Prokeš. Celý projekt rozšírenia a prístavby je rozčlenený na viac realizačných etáp z dôvodu zachovania stopercentnej funkčnosti súčasnej haly, jej logistiky a dvojzmennej nepretržitej prevádzky tohoto strojárenského podniku, ktorý predstavuje technologického lídra vo svojom obore. „Prestavby a rekonštrukcie za prevádzky je špecifikum, ktoré DELTA vďaka 40 rokom praxe na poli stavebného manažmentu v Európe vie investorovi ponúknuť a taktiež garantovať“ dopĺňa Erik Štefanovič, konateľ firmy DELTA, ktorá celú prístavbu výrobnej haly, výstavbu nových skladovacích priestorov vrátane 4-podlažnej administratívnej budovy pre spoločnosť ENGEL, v roli generálneho projektanta a stavebného manažéra, koordinuje.

Garancia termínov a kvality

„Cez zimu sa nám podarilo neprerušiť žiadne stavebné činnosti, ani neobmedziť súčasnú výrobu s logistikou, čo bola pre investora kľúčová požiadavka a je teda predpoklad, že termín kolaudácie všetkých etáp objektu v zime tohto roku bude dodržaný“ upresňuje Prokeš.  Štefanovič na záver dodáva, že tak ako ENGEL je synonymom kvality v strojárenstve, rovnako tak je DELTA garantom vysokej kvality realizácie výstavby a dodržovania termínov a investičných nákladov.

Rast spoločnosti ENGEL v Kaplicach predstavuje investíciu cirka 750 miliónov korún v oblasti stavebných nákladov a 650 miliónov korún v obore nových technológií. Táto investícia prinesie do juhočeského mesta Kaplice približne 250 nových pracovných miest, ktoré pribudnú k súčasným sedemsto zamestnancom, čím ENGEL svoju povesť najvýznamnejšieho zamestnávateľa v regióne ešte posilní.